kindsdeel beheert door moeder


13 maart 2013

Vraag nummer: 33894

mijn kindsdeel is in beheer van moeder,kan ik dat voor haar overlijden opeisen enwat zijn de gevolgen daarvan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van de wettelijke verdeling (door overlijden van vader) of een testament met gelijke gevolgen, dan is er in beginsel pas sprake van opeisbaarheid bij overlijden van de langstlevende. In een testament staan soms wat extra gevallen van opeisbaarheid opgenomen. Uw antwoord vindt u dan in het testament van uw vader.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.