Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

kindsdeel beheert door moeder

13 maart 2013

Vraag nummer: 33894

mijn kindsdeel is in beheer van moeder,kan ik dat voor haar overlijden opeisen enwat zijn de gevolgen daarvan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van de wettelijke verdeling (door overlijden van vader) of een testament met gelijke gevolgen, dan is er in beginsel pas sprake van opeisbaarheid bij overlijden van de langstlevende. In een testament staan soms wat extra gevallen van opeisbaarheid opgenomen. Uw antwoord vindt u dan in het testament van uw vader.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder