Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

hertrouwen en kindsdeel

17 november 2014

Vraag nummer: 40640

Mijn vader is dit jaar overleden. Zijn weduwe, niet zijnde mijn moeder, erft alles via de wettelijke verdeling. Ik heb een vordering vanwege mijn erfdeel op haar van ongeveer 40.000. Hoe wordt dit voor de erfbelasting afgewikkeld?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel geldt dat de langstlevende ook de erfbelasting verschuldigd over de kindsdelen betaald/voorschiet, omdat dat schulden van der nalatenschap zijn. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap en de eventuele rente. Kinderen hebben ook een vrijstelling erfbelasting.

Overigens geeft de wet aan stiefkinderen de zogenoemde wilsrechten, maar dat terzijde.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder