Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis

24 december 2021

Vraag nummer: 64098

Goedemorgen heer van de Griend,

Mijn ouders hebben begin jaren zeventig een huis gekocht. 5 jaar later is mijn vader aan kanker overleden, mijn moeder bleef achter met alleen schulden, Wij, hebben nooit ons erfdeel opgeëist als kinderen zijnde.
Op latere leeftijd heeft zij nog het geluk gevonden en is zij opnieuw getrouwd. Mijn zus heeft het ouderlijk huis toentertijd gekocht daarvan hebben wij ons kindsdeel ontvangen. Valt dit onder een erfenis? Als hij nog geleefd had en zij hadden het huis samen verkocht, hadden wij ons kindsdeel ook ontvangen. Nu is mijn moeder afgelopen jaar gestorven. Nu eisen de kinderen van mijn stiefvader alsnog hun erfdeel op van de overleden vader en moeder. Is dit rechtvaardig? of moeten wij dit los zien, het gaat om een klein bedrag...

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Helaas kan ik de situatie niet helemaal goed beoordelen. Wat de kindsdelen betreft zijn er in hoofdlijnen 2 scenario s: er is geen langstlevende testament/wettelijke verdeling waardoor de kinderen als erfgenamen mede eigenaar zijn, waardoor bij verkoop ed de kinderen moeten meewerken.
Indien er wel een langstlevende systeem van toepassing is, dan kan het zo zijn dat de kindsdelen zijn omgezet in een vordering op de langstlevende. Deze vordering is doorgaans pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. In dat geval worden die vorderingen dus opgeeist bij de erfgenamen van de langstlevende.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder