Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

beroep op wilsrecht

15 november 2005

Vraag nummer: 9704 (oude nummer: 6874)

Kan, na het overlijden van de moeder, een beroep op wilsrecht alleen worden gedaan voordat de vader hertrouwd of ook nog nadat hij is hertrouwd ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wilsrecht bij aankondiging van het hertrouwen door de langstlevende of bij overlijden van de langstlevende.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder