Testamentair Executeur


12 maart 2008

Vraag nummer: 11614  (oude nummer: 10442)

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden en heeft een testament op laten maken in 1995. In 2000 is via de notaris een briefje toegevoegd waarin zij verklaart dat haar oudste zoon is aangewezen als testamentair executeur. Mijn vrouw (1 van de 9 kinderen) heeft moeite met de keus van haar moeder en vraagt zich af of dit verzoek nietig verklaard kan worden. Nu heb ik gehoord dat dit mogelijk moet zijn, omdat het briefje ten tijde van het oude erfrecht (voor 2003?) is geschreven en dit geen juridische geldigheid meer heeft in het nieuwe erfrecht. a) Is dit waar en b) zo ja, is hiermee dan de weg vrij om een ander kind aan te wijzen, c) als geen van de andere kinderen dit op zich wil nemen heeft mijn vrouw dan het recht om middels een soort veto recht een notaris of een andere 3e partij aan te wijzen die dit dan gaat doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten is als het geldig is onder het oude erfrecht het ook nog geldig onder het huidig erfrecht. je kunt het alleen naar huidig recht niet meer zo doen als op de oude wijze. Wel moet je goed kijken naar de bevoegdheden die aan de executeur zijn meegegeven in het codicil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.