Rechtsgeldigheid codicil


1 april 2009

Vraag nummer: 12534  (oude nummer: 12692)

Een tante heeft een handgeschrven codicil nagelaten (voor 2003). Op dit codicil zien we een aanvulling in een handschrift geschreven die niet van haar afkomstig is, echter wel met haar hantekening ondertekend. Hoeveel waarde heeft dit codicil nu nog?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tja, dat kan ik niet zo beoordelen. Het is uiteraard op zijn minst vreemd, dat er iets is bijgeschreven met een ander handschrift. Als dat niet het handschrift van uw tante is, dan is het uiteraard niet geldig. Overigens moet er niet alleen een handtekening onder staan maar ook een datum.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.