inhoud codicil


23 september 2004

Vraag nummer: 8670  (oude nummer: 4687)

In vervolg op 4686.

Behoeft het codicil dus niet het woord codicil te bevatten.
Daarmee zou dan ieder willekeurig geschrift dat handgeschreven, gedateerd en ondertekend is als codicil kunnen worden aangemerkt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat klopt wel ongeveer ja, ware het niet dat er maar een beperkt aantal zaken via een codicil te regelen is. De kans dus dat de door u geschetste situatie zich ook daadwerkelijk voordoet is dus vrij klein.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.