codicil/verdeling


27 november 2008

Vraag nummer: 12217  (oude nummer: 11821)

Een week gleeden heb ik volgende vraag al gesteld, mogrlijk per abuis neit verzonden.
Mijn moeder heeft lang geleden per codicil een aantal kostbaarheden toebedeeld aan de diverse kinderen, waaronder een gouden armband voor een zusje dat inmiddels is overleden. Ook heeft zij, waarschijnlijk na het overlijden van het zusje, een aantal sieraden apart verpakt en van naam voorzien voor de vrouwelijke familieleden, waarbij de bovengenoemde armband die nu aan een ander is toebedeeld. Moeder is recent oveleden en nu is de vraag: hoort de armband naar de dochters van het zusje (die haar plaats innemen in het testament) of naar degene wiens naam er nu op staat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het kan zijn dat door het overlijden van de gerechtigde betreffend gedeelte van het codicil niet meer uitgevoerd kan worden. Dan valt het dus in principe in de nalatenschap voor de erfgenamen. Op zich is verpakken met een naam erop niet rechtsgeldig/waterdicht. Daar wel uitvoering aan geven in onderling overleg kan, maar kan ook mogelijk dubbele fiscale consquenties hebben (successie én schenkingsrecht?)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.