codicil/executeur


20 december 2005

Vraag nummer: 9823  (oude nummer: 7125)

Beste mevr./ hr.,
In het codicil (van voor 1 jan.2003) staat mijn broer en zwager vermeld als executeur. In codicil zijn verder geen taken omschreven. Mijn broer heeft inmiddels al enkele zaken geregeld zoals: de begrafenis (rek.op zijn naam), grafrecht op zijn naam, akties gedaan bij de notaris t.a.v. verkl. van erfrecht. Zonder overleg met zijn zwager vernoemd in codicil.(Zijn zwager heeft nog geen akties ondernomen).Nu er bij de erfgenamen problemen zijn ontsaan wil mijn broer nu pas (na ruim 2,5 weken)definitief afzien van de codicil-constructie en prefereert hij nu een gevolmachtigde. Kan hij in dit stadium (terwijl hij m.i. al enige executeurs zaken afgwikkeld heeft) alsnog afzien van de codicil-constructie of heeft hij door zijn reeds ondernomen akties te kennen gegeven het executeursschap samen met zijn zwager geaccepteerd te hebben?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord. M.vr.gr. JB

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Waarom is niet gewoon alles goed bij de notaris geregeld en heeft de notaris niet een verklaring van executele afgegeven, waarin staat wie de executeur is of wie de executeurs zijn en wat hun bevoegdheid is?? Is dat namelijk wel zo, dan is er ook geen onduidelijkheid!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.