codicil en erfgenaamschap


25 juli 2003

Vraag nummer: 7944  (oude nummer: 2844)

Mijn vader is overleden een heeft een niet ondertekend codicil achtergelaten voor mij . met zijn huidige partner is hij niet getrouwd maar had hij wel een samenleveningskontrakt . Zij wil mij nu alleen de spullen geven die op het codicil staan . ik ben voor de rest enige erfgename . ik heb al een akte van erfrecht . mag zij dit doen ??

met vriendelijke groet ,

cynthia lubeek

Antwoord:

Geachte mevrouw Lubeek,

Indien uw vader geen testament heeft gemaakt treedt de wettelijke erfopvolging in werking. Bent u de enige afstammeling, dan bent u enig erfgenaam.

In een samenlevingscontract wordt overigens doorgaans bepaald dat alle gemeenschappelijke goederen (dus alles wat van beiden is) bij overlijden van de ene partner aan de langstlevende partner ten goede komt. Al het overige vermogen van uw vader (dus zijn privé vermogen) komt aan de erfgenaam ten goede.

Het codicil is niet ondertekend dus ook niet rechtsgeldig. Mij lijkt het dus ook niet juist dat u slechts de spullen krijgt die op het codicil staan. Alleen in de uitzonderingssituatie dat het codicil alle privé eigendommen omschrift, krijgt u die spullen. Dan niet op grond van het codicil maar op grond van uw erfgenaamschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.