Codicil bevat 2 delen, 2 handschriften, en 2x ondertekening


4 april 2009

Vraag nummer: 12547  (oude nummer: 12718)

Beste heer/mevrouw,

Naast een testament, waarin o.a. een executeur-testamentair genoemd staat, is deze per codicil herroepen en wordt een ander persoon aangewezen als executeur-testamentair.

Deel 1 van het codicil is door de overledene zelf geschreven en ondertekend.
Deel 2 (op hetzelfde document) is een geheel ander handschrift, echter wel door de overledene ondertekend.

Een van de eisen is, dat het gehele codicil door de overledene geschreven moet zijn.
Maakt het tweede deel c.q. aanvulling (want het staat gewoon achter het eerste deel geschreven) het hele codicil nu ongeldig?
Bij het tweede deel is ook geen datum opgenomen.

Daarnaast bestaat ernstige twijfel of het codicil wel opgemaakt is in 2002. Het vermoeden bestaat, dat dit pas in 2006 geschreven is. Hoe is dit aan te tonen, kan de inkt door een deskundige op oudheid getoetst worden? Weet u hier misschien een officieel en goed adres voor?

Wat is de beste weg als nabestaande, om dit codicil van tafel te krijgen en het testament te laten volgen?

Dank voor uw advies.
André

Antwoord:

Geachte heer,

Ik meende al eerder antwoord op deze vraag te hebben gegeven. Ik zou hoe dan ook met het codicil eens langs een notaris gaan voor nadere informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.