aanstellen begravenis executeur zonder testament


25 mei 2016

Vraag nummer: 46285

Oma, 92 dementerend, heeft geen testament. Weinig conctact met fam die dichtbij woont. Nu heeft ze een kennis die veel voor haar regelt. De dochter waar ze wel contact mee heeft, maar ver weg woont, wil deze aanstellen als begravenisexecuteur 1* Kan dit zonder toestemming van de andere 2 kinderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gaat er lijkt mij meer om of mevrouw gezien haar gezondheidstoestant nog wel in staat is haar wil te verklaren in een onderhands stuk (voorzover al mogelijk) of in een testament. De benoeming van een executeur kan niet in een codicil, wel kan daarin je uitvaartwensen (de uitvoering dus) worden opgenomen. Nogmaals, alles met inachtneming van het antwoord op de vraag of mevrouw haar wil nog kan bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.