Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zijn wilsbeschikking en testament hetzelfde?

28 april 2003

Vraag nummer: 2202 (oude nummer: 2619)

Zijn wilsbeschikking en testament hetzelfde?

28 april 2003

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat is niet hetzelfde. Wilsbeschikking is de verzamelterm en een testament is een speciaal soort wilsbeschikking.
'Wilbeschikking' is juridisch elk soort beschikking van de wil. Om nu te gaan eten, is er een. Of om nu te gaan slapen. Of nu wel of geen overeenkomst aan te gaan. Voor een wilsbeschikking hoef je niet eens dood te zijn.

Met de term 'uiterste wilsbeschikking' wordt wel vaak het testament bedoeld, maar het kan ook een codicil zijn of de wilsbeschikking van artikel 19 Wlb. Het bijzondere van de laatste is, dat je een testament of codicil alleen rechtsgeldig kunt (laten) maken als je meerderjarig bent en niet onder curatele staat e.d. Maar in artikel 19 staat dat ook bepaalde minderjarigen een wilsbeschikking inzake lijkbezorging kan maken.
Ook een mondelinge verklaring (Ik wil later worden gecremeerd, bijvoorbeeld) is een wilsbeschikking.

Kortom: alle soorten verklaringen zijn wilsbeschikkingen. De wilsbeschikkingen zijn onder te verdelen naar kracht en bewijsbaarheid en wat je er mee kunt regelen. Een mondelinge verklaring is moeilijk bewijsbaar. Een codicil is prima voor lijkbezorging, maar je kunt er geen waardevolle spullen mee vermaken. Het meest krachtig en volledig is het testament. Zie andere vragen in deze sub-rubriek voor een nadere uitleg.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 april 2003

Zie over het maken van een testament:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder