Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zekerstellen uitvoering van mijn uitvaartswensen


22 oktober 2012

Vraag nummer: 32294

Mijn leven is mobiel en ik heb weinig banden. De kans is aanwezig dat bij mijn uiteindelijk overlijden niemand ter plaatse zal zijn, of tijdig naar voren zal komen, om toe te zien op de uitvoer van mijn wensen. Ik wil mijn uitvaartswensen zo regelen, dat zij zonder iemand die er voor zorgdraagt zullen worden uitgevoerd.

De vraag is dan hoe kan worden gegarandeerd dat de noodzakelijke gegevens automatisch in het wettelijke basisproces bij overlijden in de juiste handen komen en ter zijner tijd zullen worden uitgevoerd.

Antwoord:

Geachte heer,

U ziet het probleem juist: voor niets is er een echt 100% sluitende garantie. U kunt alleen proberen om een en ander zo goed mogelijk in de juiste banen te laten leiden.

Het is inderdaad goed mogelijk dat mensen plotseling overlijden zonder dat iemand anders aanwezig is. En ook dat niet meteen duidelijk is wie de uitvaart moet regelen.

Wat aan te bevelen is dat u uw wensen in een testament en/of in een codicil vast legt en dat afschriften van deze documenten makkelijk te vinden zijn als mensen er in uw woning naar op zoek gaan. Leg ze bijvoorbeeld altijd bovenop in een bureaulade in een enveloppe met in dikke letters 'Direct te openen na mijn dood'. Dat geldt ook voor een uitvaartpolis.

U moet vooraan in uw agenda noteren wie van uw vrienden of bekenden moeten worden gewaarschuwd als u plotseling komt te overlijden. Deze mensen hoeven dan misschien niet uw uitvaart te regelen, maar ze moeten bijvoorbeeld wel weten waar u uw papieren bewaart, of bij welke uitvaartonderneming u een regeling hebt getroffen.

Bij sommige uitvaartverzekeraars is het mogelijk om zodanige afspraken te maken dat zij uw uitvaart uitvoeren, zonder dat er nog iemand aan te pas hoeft te komen die er formeel zorg voor draagt. Dat is precies wat u wilt. Toevallig had ik er vorige week een gesprekje over met de directie van de PC Hooft Groep in Amsterdam (http://www.pc.nl). Zij signaleerden als tendens precies wat u nu vraagt.
Er zijn waarschijnlijk ook wel andere uitvaartverzekeraars en uitvaartverzorgers die daar bereid toe zijn. Voorwaarde zal alleen zijn dat u bij die uitvaartverzorger een deposito of een verzekering hebt die de uitvaartkosten dekt. Men wil natuurlijk niet zelf op zoek hoeven gaan naar een executeur die de rekening kan voldoen. Dan moet dan vooraf geregeld zijn.

Als iemand (met of zonder directe nabestaanden) overlijdt, is dat in de meeste gevallen in een ziekenhuis. U moet zorgen dat bij het ziekenhuis enkele zaken bekend zijn, zoals wie de uitvaart verzorgt, als de operatie verkeerd afloopt of als u daar uw sterfbed hebt.
Als u plotseling thuis overlijdt en u een of meer dagen vermist wordt, zal de politie de woning openen en de Sociale Dienst waarschuwen. De Sociale Dienst gaat dan op zoek naar uw agenda en papieren. U moet het haar dan makkelijk maken om de papieren met de afspraken met de uitvaartverzorger te vinden en dan gaat de rest vanzelf goed.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE