Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zekerheid over begraving


11 maart 2004

Vraag nummer: 2973  (oude nummer: 4117)

Geachte heer van der Putten,

Een vriendin van mij lijdt aan een slopende ziekte en wenst met grote stelligheid t.z.t. begraving.
Zij vreest echter dat haar curator t.z.t. om financiele reden opdracht tot crematie zal geven. Mede omdat er geen naaste familie is.
Hoe kan mijn vriendin regelen dat zij hoe dan ook begraven zal worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Welnu, betrokkene kan een codicil schrijven en daarin precies haar wensen aangeven. Zij moet dat codicil helemaal met de hand schrijven, dateren, naam en adres opschrijven en ondertekenen.

Zij doet er goed aan ook een verwijzing maken naar artikel 19 Wet op de lijkbezorging. Zoiets van: "Gelet op artikel 19 Wet op de lijkbezorging maak ik de volgende wensen kenbaar:... " In dat artikel staat namelijk dat mensen die niet handelingsbevoegd zijn, tóch een codicil kunnen maken. Dit om te voorkomen dat de curator zegt dat hij juridisch niets met een codicil te maken heeft om een onder curatele gestelde persoon niets kan willen.

Betrokkene moet dat codicil in handen geven van iemand die zij kan vertrouwen dat die voor haar opkomt. Een broer/zus zou ik denken, maar u schreef al dat er geen naaste familie is. Dan maar een goede vriendin o.i.d. Het is van belang dat het iemand is die het snel komt te weten als zij overlijdt. Gewoon heel praktisch denken. En zij moet in haar familie- en vriendenkring veel mensen vertellen dat zij een codicil heeft en wat daar in staat. Ook de curator zelf natuurlijk, liefst in het bijzijn van een derde/getuige. Dan kan de curator later niet zeggen: ik wist van niets en koos voor cremeren omdat mij geen andere wens bekend was.

Een andere optie is dat uw vriendin zelf al een graf koopt, bijvoorbeeld via Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), waarbij Grafzorg later het graf beheert. Dan hebben nabestaanden of een curator geen voordeel bij het niet begraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over het maken van een testament:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE