Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wilsverklaring, 18 of 16 jaar?

20 maart 2003

Vraag nummer: 2097 (oude nummer: 2494)

Thu, 20 Mar 2003 12:07

Volgens de STIVU kan een ieder ouder dan 18 jaar in een wilsverklaring zijn keuze vastleggen betreffende de bezorging van het lijk
Echter in de Wlb zie ik in artikel 19 de leeftijd van 16 (niet 18) jaar staan.
Wat is het nou?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is 16 jaar, als het gaat om een wilsverklaring inzake de lijkbezorging. Zeg maar de keuze tussen begraven of cremeren en waar en hoe.
Op 18-jarige leeftijd kan men een testament maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 maart 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder