Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie regelt alles?

20 oktober 2002

Vraag nummer: 1301 (oude nummer: 1647)

Mon Oct 1 15:09:57 2001

Geachte Meneer v.d Putten.

Ik ben dus één van de vele alleenstaanden in Nederland. Ik ben verzekerd via een naturaverzekering.
Maar omdat ik op het randje van de dood heb gebalanceerd - er prima ben overheen gekomen - en nu alles goed kan overzien is mijn vraag het volgende:
Moet je als alleenstaande de uitvaart en andere zaken zoals verdeling inboedel nu perse - met de nodige kosten - in handen geven van een notaris of mag zelfs je beste kameraad als executeur testamentair (moeilijk woord zeg) alles laten regelen zolang je hem maar jouw laatste wilsbeschikking schriftelijk in handen geeft.

Antwoord:

Geachte heer,

Een notaris moet worden ingeschakeld om een verklaring van erfrecht af te geven en om eventueel op zoek te gaan naar erfgenamen (familie tot in de 6e graad).
De verdeling van de boedel hoeft niet te geschieden door de notaris. En al die andere klusjes die er altijd bij komt kijken en erg veel tijd (en geld, als de notaris het doet) kosten (opzeggen huur, verkopen huis, opzeggen krant, abonnementen, betalen energierekening etc. etc.), ook niet. Het is juist handig en verstandig om een goede vriend (of beter nog 2 goede vrienden, je weet nooit of iemand ook voortijdig iets overkomt) als executeur testamentair te benoemen. Als u ouder wordt, is het verstandig om t.z.t. een niet even oude vriend te nemen, want die kan het op een gegeven moment ook niet meer. Verstandig ook, is het om e.e.a. in een testament vast te leggen en afschriften van dat testament in een gesloten enveloppe aan diverse personen te geven.Het komt nog veel te vaak voor dat iemand in zijn testament zet gecremeerd te willen worden, terwijl het testament pas geopend wordt als hij begraven is, en andersom. Wanneer diverse mensen al direct in het testament kunnen kijken en ook zien wie executeur is, kan veel ellende worden voorkomen. Als u het testament ooit wijzigt, moet u die gesloten enveloppen natuurlijk terug vragen en door nieuwe vervangen.

Zie over het maken van een testament:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder