Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie beslist over mij?

14 mei 2010

Vraag nummer: 7566 (oude nummer: 15743)

Stel dat ik (20) kom te overlijden en niets vast heb staan, hebben mijn ouders (waar ik al tijden geen contact mee heb) het recht om mij in land van herkomst of op traditionele manier te begraven? Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn ouders in ene verschenen en alles zouden willen bepalen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, als u komt te overlijden kunnen uw ouders u overal waar zij willen, dus ook in een ander land, laten begraven. En ook op de manier die zij wensen.

Maar daar kunt u iets aan doen, als u dat niet wilt.
Niet anderen hoeven over u te beslissen, dat kunt u ook zelf doen.

U zou een testament kunnen maken, maar moet via een notaris en het kost al gauw een paar honderd euro.
Zie over het maken van een testament:

Een eenvoudig en goedkoop alternatief is om een codicil te maken, waarin u beschrijft wat u wel zou willen en wat u beslist niet zou willen.

Een codicil is een handgeschreven brief, waar u de datum op moet zetten en die u moet ondertekenen. U kunt daarin uw wensen voor uw uitvaart opschrijven, gewoon in uw eigen woorden. Maar natuurlijk wel duidelijk. Ook kunt u enkele persoonlijke goederen vermaken, ofwel opschrijven wie wat krijgt van uw spullen.

Door middel van een codicil kan iemand zaken als sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen inboedel, na overlijden legateren (nalaten) aan een of meer met naam en toenaam genoemd perso(o)n(en) of instellingen.
Waardevolle zaken zoals geld en een huis kunt u zo niet vermaken, dat kan alleen per testament. Maar dat is bij jonge mensen meestal nog niet aan de orde.

Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, maar hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Een kopie ervan kan bij een notaris in bewaring worden gegeven; wettelijk vereist is dat niet, hoewel het in verband met het aantonen van de authenticiteit wel is aan te raden. Codicils worden niet centraal geregistreerd zoals een testament. Uiteraard is veilig opbergen van het document een vereiste, maar ook dat een vertrouwenspersoon van de bergplaats op de hoogte is en er in geval van overlijden bij kan komen.

U zou er ook aan kunnen denken om het codicil door getuigen mee te laten tekenen, als er een kans bestaat dat uw familie de geldigheid van het codicil zou willen aanvechten. De getuigen zetten dan duidelijk hun naam en adres en hun handtekening.
U kunt het codicil thuis opbergen en enkele goede vrienden en vriendinnen vertellen dat u het hebt en waar u het bewaart. U kunt ook fotokopieen van het codicil (eventueel in een gesloten enveloppe) aan vrienden ter bewaring geven.
Ook is het goed om vrienden en vriendinnen over uw wensen te praten, zodat zij eventueel ook kunnen getuigen wat u wenste.
En natuurlijk is het ook verstandig om, als dat kan, met vrienden of familie af te spreken dat zij uw uitvaart regelen en uitvoeren.

Maar zet zoveel mogelijk op papier, zodat men dat niet kan aanvechten. Alleen zelf met de hand geschreven teksten zijn rechtsgeldig, geen getypte teksten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder