Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wensen overledene negeren


27 februari 2017

Vraag nummer: 49834

In onze parochie overleed een oude mevr. die zelf haar uitvaart en al haar wensen opgeschreven had.
Een nicht zou alle verder te nemen stappen afhandelen. Echter ze negeert alle wensen van mevr. Een advertentie komt na haar afscheid in de krant. Wat kun je als derde (er is geen betrokken fam. meer) nog ondernemen? Mogen we haar aanspreken dat de as wordt bijgezet in het graf van de zus van mevr. of hebben we geen recht van spreken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon die de uitvaart regelt is in hoge mate eigenmachtig om te doen of laten wat hij of zij wil. Volgens de wet dient men zich te richten naar de wensen van de overledene. Maar wat zijn de wensen en wie kent die? En behoren de wensen tot de mogelijkheden? Iemand kan wel een eeuwig graf in een grafkelder op een beroemde begraafplaats in Parijs wensen, maar als er geen geld is om die wens te realiseren, is niemand verplicht om geld bij te leggen.

U zegt dat de overleden mevrouw al haar wensen opgeschreven had, maar weet u zeker dat dat haar laatste wensen waren? Had zijn niet in een nieuw codicil of in een testament nieuwe anderen wensen opgetekend?

U kunt zelf niets ondernemen. U kunt de nicht er op aanspreken dat u zich afvraagt of zij wel de wens van haar tante volgt. Maar als zij zegt 'Dat gaat u niets aan', bent u uitgesproken.

Een derde kan zich de situatie wel aantrekken en opkomen voor de wensen van een overledene. Dat kan echter alleen via de rechter, als de opdrachtgever van de uitvaart zich weinig of niets van de wensen van de overledene aantrekt.
U kunt een advocaat in de arm nemen die een kort geding begint, maar dat heeft alleen zin als u heel zeker weet wat de wensen van de overledene waren. En als u hard kunt maken dat de nicht die bewust negeert. Maar wilt u zoiets als een rechtszaak aangaan? De kosten van een kort geding liggen tussen de 5.000 en 10.000 euro. Die krijgt u niet vergoed als u de procedure wint. Hebt u dat er voor over?

Ik kan uw opmerking over het bijzetten van de as in het graf van een zus van mevrouw niet goed plaatsen. Wilde mevrouw gecremeerd worden en dat haar as in dat graf wordt bijgezet? Hier geldt hetzelfde als wat ik hiervoor schreef. U kunt de nicht er op aanspreken, maar als zij zegt 'Dat gaat u niets aan', bent u uitgesproken. Alleen met een vonnis van een rechter kunt u de nicht dwingen de as daar bij te laten plaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee gecremeerd worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE