Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Via een notaris de erfenis veiligstellen (dreiging echtscheiding)

2 februari 2002

Vraag nummer: 544 (oude nummer: 297)

Wed Oct 4 20:35:07 2000

Geachte heer Van der Putten,

Kan een partner, die is getrouwd in gemeenschap van goederen, een eventuele erfenis die 'er aan zit te komen' veiligstellen voor de andere partner in geval van een echtscheiding.
Een theoretisch probleem, maar ik moet bekennen dat ik het antwoord niet wist, en dacht aan uw expertise.
P.S. Het betreft niet mezelf :-)

Hoogachtend,
John Klaassen

Antwoord:

Wed Oct 4 22:21:51 2000

Geachte heer Klaassen,

Uw vraag is bepaald niet theoretisch. Denk maar eens aan ouders die hun hele leven zuinig zijn geweest en een schuldenvrij eigen huis hebben. Wanneer hun enige dochter is gehuwd met iemand waar ze niet zo veel vertrouwen in hebben, willen ze graag dat hun erfenis bij hun dochter, maar niet voor de helft bij hun schoonzoon terecht komt. Ik schat dit soort situaties op enkele tienduizenden in Nederland.

Ik denk dat dit wel te regelen is door een bepaald beding in het testament van de ouders op te nemen. De dochter krijgt dan het bestuur van de erfenis en als zij zou scheiden valt dat bedrag of die goederen buiten de huwelijksgemeenschap. Of mijn gedachte klopt en op welke wijze het precies geregeld zou kunnen en moeten worden, weet ik echter niet.

U vlijt mij door mij expertise toe te schrijven, maar die heb ik niet op dit vlak, helaas. Ik ken een paar hoofdregeltjes van het erfrecht, maar zodra het wat ingewikkelder wordt weet ik het ook niet. Dit is het vakgebied van de notaris; dit is geen notaris-site. En dan moet ik me houden aan wat ik al vaker op vragen over erfrecht heb geschreven en verwijzen naar degene die het wel weet: de notaris. Ik heb zojuist voor u wel even in het Burgerlijk Wetboek zitten bladeren, maar kom er zo snel niet uit.
Wellicht is het antwoord vindbaar op www.notaris.nl. U kunt ook de Notaristelefoon in Den Haag bellen: 0900-3469393 (tussen 9.00 en 14.00 uur; ik heb dit nummer zelf af en toe wel eens gebeld en kreeg altijd een goed deskundig antwoord). Of u kunt gewoon uw eigen notaris of een willekeurige notaris in uw woonplaats bellen: op een voor hem of haar eenvoudig vraagje als dit kan men direct het antwoord geven. Aan zo'n kleine vraag zijn zeker geen kosten verbonden.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 oktober 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder