Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verklaring intrekken testament


25 september 2002

Vraag nummer: 1109  (oude nummer: 1444)

Mon, 22 Oct 2001 17:25

Ik heb een vraag.
Een mevrouw is overleden (85 jr). Zij heeft haar buren mondeling gevraagd de crematie te regelen. Daar is een deposito voor.
Zij heeft verder schriftelijk verklaard dat a) haar testament vervallen is (ong. 30 jaar geleden opgesteld) en b) haar twee buren en haar hulp in de huishouding haar bezittingen in gelijke delen mogen verdelen. Het is niet veel, nu is het ongeveer f 7.500,-- en eerst moeten er nog allerlei rekeningen worden voldaan voordat er iets te verdelen is. Zij heeft geen (grote) schulden. Zij zullen ook alles opzeggen en afwikkelen.
Doen zij iets fout als zij dit zo regelen?

PS Er schijnt een verre achternicht te zijn met wie nooit contact is geweest, de overledene wenste ook niet dat er contact gezocht zou worden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een 'schriftelijke verklaring' dat iemand zijn testament intrekt, heeft geen rechtskracht. Men moet de notaris laten weten dat het testament moet vervallen.
Is dat niet gebeurd, dan geldt het gewoon nog. Ook na 30 jaar.

Feitelijk is het bij dit soort dingen ook zo, dat - ongeacht of er een testament is - mensen in de naaste omgeving kunnen doen wat hen goeddunkt. Als er niemand is die zich op het testament beroept, is er niets aan de hand.
In het algemeen moet men blij zijn dat er mensen zijn die de zaak willen afwikkelen, want het is erg al met al veel werk en het levert nagenoeg niets op.

Dus ik denk dat de zaak zo feitelijk goed wordt opgelost. Maar als mevrouw nu nog geleefd had, had ze gewoon even de notaris moeten berichten het testament in te trekken (en daar een bevestiging van vragen).

Stel dat de achternicht zich ooit als erfgenaam zou melden, dan is het eerst de vraag bij wie ze zich zou kunnen melden. Bij niemand. Voorts zou uit de verdeling en verrekening van de nalatenschap blijken dat alles op is. Als de buren hun tijd zouden moeten rekenen, zouden er zelfs schulden ontstaan.
Wel adviseer ik in zo'n geval zulke buren om toch tenminste 5 jaar de papieren van de afwikkeling van het geheel te bewaren. Stel dat iemand zich meldt, een buitenechtelijk kind of een onbekende achterneef, dan kun je toch laten zien dat
je netjes gehandeld hebt.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 oktober 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE