Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Testament verandert (weduwe komt voorwaarden testament niet na)

10 september 2003

Vraag nummer: 2467 (oude nummer: 3037)

Beste....

Mijn broer is overleden, in zijn testament stond dat alles naar zijn vrouw zou gaan bij zijn overlijden, maar mocht zijn vrouw daarna komen te overlijden voordat zij opnieuw getrouwd is en er ook nog geen kinderen zouden zijn, er een verdeelsleutel van toepassing zou zijn.
Anders zou alles naar haar ouders en broer gaan, dit vond mijn broer niet reel vandaar dat hij in dat geval wilde dat ik en mijn ouders ook een gedeelte van de erfenis alsnog zouden ontvangen.

Nu zijn er allerlei problemen ontstaan en zodoende hebben wij geen contact meer met zijn vrouw.
Ze heeft ons wel laten weten dat zij ons onterfd heeft en wij niets erfen als er iets met haar gebeurt of ze nu wel of niet is hertrouwd en of er nu wel ofd geen kinderen zijn.
En dus alles naar haar familie gaat.

Kan dit zo maar?
Er staat toch duidelijk in zijn testament dat de verdeelsleutel pas vervalt als zij is hertrouwt of als er kinderen zijn.

Het gaat ons absoluut niet om het geld maar om het princiepe, mag zij zomaar dat stuk uit zijn testament teniet doen?

En wat kunnen wij doen, moeten wij zijn testament opvragen... of iets anders.
Want als dit niet kan en mag zou ik haar dat toch graag laten weten dat zij zjin wil niet zomaar mag en kan veranderen omdat zij dat wil en dat het dus onrechtsgeldig is.

Vriendelijke groeten
Miranda Mol

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zie vraag 'Erfenis/erfrecht' in de sub-rubriek Erfenis/erfrecht).

U kunt uw vraag beter in de Notariƫle adviesrubriek plaatsen.

Zie over het maken van een testament:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder