Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Testament gewijzigd

5 februari 2003

Vraag nummer: 1982 (oude nummer: 2368)

Wed, 5 Feb 2003 19:24

Betreft: Familierecht.

Vanaf mei 1995 was ik (nicht) ergename van mijn Oom en was ook benoemd als testament executeur.
(kopie testament heb ik van hem gekregen)
Afgelopen maand is mijn Oom opgenomen in het ziekenhuis en heden overleden.

Tijdens zijn ziekenperiode heeft hij door druk van zijn nabije familie, drie zusters zijn testament gewijzigd via de notaris.
Een zuster heeft de kastanjes uit het vuur gehaald en de anderen hebben toegekeken en stilzwijgend toegestemd.

Tijdens het laatste bezoek dat ik bij hem was had hij dus zijn testament veranderd en deelde mij mee dat hij er niet meer tegen kon (druk van zijn zusters) er was contant ruzie bij hem aan bed over zijn testament en dat hij daarom zijn testament had veranderd.....!
Hij herhaalde de zin die hij van de notaris kreeg voorgeschoteld...in de trant van dat hij dus wilsbekwaam was!

Hij heeft een woning die nu verkocht zal gaan worden.

Nu weet ik dat ik niets kan om er iets aan te doen omdat de notaris beedigd is en zijn situatie niet kent.....daarbij de beroepsgroep dokters die hem in principe niet ontoerekenings vatbaar zullen verklaren. Mijn Oom was gewoon doodziek.

Dus zal mijns inziens het bewijs uit getuigen moeten komen om die te laten vertellen hoe zijn zusters zo tegen hem tekeer zijn gegaan aan bed in het ziekenhuis om zo zijn testament te veranderen.
Dat betekent dat ik in principe getuigen zal moeten opzoeken die dat voor mij willen doen.

Wat is het belang van de getuigen....? Zullen zij dat voor mij doen......???
Dat vind ik heel erg moeilijk....want ik heb inderdaad twee getuigen die dit ook tegen mij hebben verteld. Maar wat is hun belang om mijn erfdeel te verkrijgen....

Toch wil het ik het mezelf niet verwijten dat ik er niets aan heb gedaan dus vandaar dat ik graag van u zou willen vernemen of er hoe dan ook nog kansen voor mij zijn. Eventueel een advocaat inschakelen???

Het zou niet eens gaan om het geld maar meer om het principe zo'n 8 jaar de belofte en binnen drie weken wordt je opzij geschoven en zelfs toen mijn Oom is doodgegaan heb ik het zelf nog moeten vernemen van het ziekenhuis, omdat ik hem s'middags wilde opzoeken.

Met vriendelijk groet,

xxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst gecondoleerd met het verlies van uw oom.

Ik schat in het algemeen de kans om een testament ongeldig verklaard te krijgen, laag in. Per slot kan en mag iemand zich bedenken, ook al is dat onder 'druk' van familieleden. Ik adviseer u om met een advocaat contact op te nemen om de mogelijkheden te bezien.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 februari 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder