Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Testament executeur draait door

18 november 2002

Vraag nummer: 1584 (oude nummer: 1949)

Thu May 3 19:24:24 2001

Mijn zwager is benoemd als testament executeur door mijn overleden zus.
Aangezien het gaat om een behoorlijke nalatenschap van gelden heeft hij geprobeerd om een deel ervan te verduisteren, de erfgenamen waren gelukkig op de hoogte van de nalatenschap (kopieën waarvan de T.E geen weet van had).
De T.E ontkende dat deze rekeningen bestonden, en pas nadat de notaris hiervan op de hoogte werdt gesteld heeft de T.E alsnog het ontbrekende bedrag op de rekening gestort. Momenteel is de T.E bezig om de boel zo lang mogelijk uit te stellen.
De successiebelasting is door de erfgenamen reeds opgestuurt.
De notaris staat machteloos!!!
De T.E heeft een vrijbrief lijkt het.
Wat moeten we doen.

Antwoord:

Thu May 3 21:11:11 2001

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan van een afstand aan de hand van enkele zinnen natuurlijk ook niet zien wat u moet doen.
Het is in ieder geval zo dat de executeur testamentair niet zomaar zaken op eigen houtje mag doen, maar voor alles de instemming van de erfgenamen nodig heeft. Als hij de zaken onjuist afhandelt of dreigt af te handelen, kan dat niet: hij heeft per saldo de instemming van alle erven nodig.
De notaris kan soms wel eens wat bemiddelen, maar is onpartijdig en is geen rechter. Hij kan dus niet de knoop doorhakken, als dat nodig zou zijn.

Ik adviseer u om de zaken allemaal op een rij te zetten, met zoveel mogelijk documentatie en dan een advocaat in de arm te nemen om te laten beoordelen wat u eventueel nog kunt en/of moet doen. De advocaat kan wél dreigen in de richting van de executeur testamentair en (laten we hopen dat het zover niet komt, maar je weet nooit) zonodig een rechtszaak tegen hem aanspannen. Een advocaat kost wel geld, maar anders kost het u misschien veel meer geld. Dit is het beste advies dat ik u kan geven.

mr W.G.H.M. van der Putten

3 mei 2001

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder