Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Testament aanwezig ?


19 juli 2002

Vraag nummer: 825  (oude nummer: 1149)

Ik moet de uitvaart regelen van mijn broer. Hoe en waar kan ik nagaan of er een testament is ? Kan de wijze waarop de uitvaart moet plaats vinden ook per testamnet geregeld zijn ?
Met veel dank voor uw spoedige reactie

Antwoord:

Allereerst mijn welgemeende deelneming met het verlies van uw broer.

Of er een testament is, kan een notaris voor u nagaan. U kunt maandagochtend de (enige of een andere) notaris in de woonplaats van uw broer bellen en vragen naar een testament. En, als hij dat niet heeft opgesteld, of hij dan navraag kan doen in het testamentenregister.

Het kan zeer goed zo zijn - het is juist één van de doelstellingen ervan - dat een testament aanwijzingen bevat hoe de uitvaart plaats moet vinden.
Maar u ziet dat als u vrijdagavond voor de vraag staat om een uitvaart te regelen, dat u gehandicapt bent als u niet weet of er een testament is en wat daar eventueel in staat. Pas maandag is de notaris weer bereikbaar (behalve in een dorp waar de mensen soms wat soepeler zijn) en dan kan het nog een dag duren voordat het testament boven tafel is. Terwijl volgens de wet in dit geval uiterlijk woensdag (de 5e dag na die van het overlijden) begraven of gecremeerd moet worden. Dat werkt dus niet.

Mensen met een testament moeten er altijd voor zorgen dat een copie van het testament voor het grijpen ligt. Het beste kunnen ze een fotocopie aan een of meer familieleden of vrienden geven. Want in de vakantieperiode zoals nu, is het best mogelijk dat als men 1 persoon een copie geeft, die persoon net met vakantie is.

Ik zou nu dus zeker ook in de persoonlijk papieren van uw broer zoeken. Als u daar geen afschrift van een testament aantreft, is dat ook al een belangrijke aanwijzing dat er waarschijnlijk geen testament is.
Bij de keuze tussen begraven of cremeren, moet u bedenken of een wens van uw broer bekend is (dat kan soms indirect af te leiden zijn uit een uitspraak dat de begrafenis van moeder of de crematie van oom Piet zo mooi was), of wat in de familie gebruikelijk was. Als geen andere wens bekend is gemaakt, ligt het voor de hand dat uw broer voor het gebruikelijke gekozen zou hebben.

Graag wens ik u en de uwen dezer dagen veel sterkte.

mr. W.G.H.M. van der Putten

19 juli 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE