Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

T.E. voert laatste wil overledene niet uit

7 december 2002

Vraag nummer: 1850 (oude nummer: 2222)

Sat, 7 Dec 2002 09:59

Mijn zuster is als T.E. aangewezen door mijn broer in een schriftelijke wilsbeschikking. Er is geen testament. In de wilsbeschikking heeft hij aangegeven (door mij gelezen, niet in bezit) dat hij graag na de crematie in een urn in de urnengalerij wil worden bijgezet. Hij is wel gecremeerd maar staat nu in de algemene nis waar geen bezoek mag komen. Mijn zuster voert zijn laatste wil niet uit. Wanneer wij als familie haar er op aanspreken zegt ze dat het allemaal is geregeld. Maar wanneer wij bij het crematorium gaan informeren staat hij nog steeds in de algemene nis. Het vervelende van alles is dat mijn moeder nog in leven is (bijna 70) en weet dat haar eerstgeborene niet zijn laatste rustplaats heeft gekregen. Kunt u mij advies geven om mijn broer naar zijn laatste rustplaats te krijgen en mijn moeder een stukje gemoedsrust.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft niet hoe lang e.e.a. geleden is.
Meestal kan een asbus een jaar ("gratis"; men betaalt het natuurlijk indirect toch) in de algemene nis blijven staan. Wellicht wacht uw zus dat jaar af, om pas later voor de huur van de nis in de galerij te gaan betalen.

In de vorige vraag (nr. 2221 Hoe ben ik zeker dat mijn laatste wilsbeschikking nageleefd wordt?) beschreef ik het probleem dat de erflater soms onvoldoende zekerheid heeft dat zijn laatste wil uitgevoerd wordt.
De mede-erfgenamen hebben echter een stok achter de deur als de executeur-testamentair niet doet wat de overledene wilde en de (andere) erfgenamen willen wat uitgevoerd wordt: zij keuren de afwikkeling van de erfenis niet goed. Want pas met instemming van alle erfgenamen kan de erfenis worden afgesloten en zit de taak van de executeur-testamentair er op.

En als er werkelijk sprake is van onwil en zo, en als u het stevig wilt spelen, kan altijd de hulp van de rechter worden ingeroepen. Maar dat kost tijd en geld.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 december 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder