Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onenigheid omtrent executeursbenoeming

16 december 2002

Vraag nummer: 1867 (oude nummer: 2240)

Mon, 16 Dec 2002 20:24

schoonmoeder overleden, laatste ouder.
gelijke verdeling onder zes kinderen, waarvan twee kinderen benoemd tot test.executeurs.
drie kinderen berusten niet in de keuze van de gekozen executeurs.
de drie andere kinderen, inclusief de executeurs willen de uiterste wil van hun moeder in stand houden.
hoe kunnen de executeurs hun taak voortzetten of zal een rechtsgang onvermijdelijk zijn?
m.v.g.
p. bemelmans

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is niet helemaal duidelijk. Hoe zijn de executeurs-testamentair benoemd? Als dat in een testament of codicil van moeder is neergelegd, hebben de andere 3 kinderen er maar in te berusten. Als zij dat niet doen, stappen zij maar naar de rechter.
In de tussentijd zijn de executeurs-testamentair bevoegd om de nalatenschap af te handelen. De executeurs hoeven niet zelf naar de rechter, dat moet 'de andere partij' doen.

Bij verdere vragen of twijfel kunt u het beste bij een notaris navraag doen. Bij dit soort zaken moet je toch preciezer de situatie en de inhoud van een testament of codicil en de bezwaren van de andere partij kennen, om concreter te adviseren.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 december 2002

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder