Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Laatste wens vastleggen


17 maart 2005

Vraag nummer: 3762  (oude nummer: 5724)

mijn vader en moeder willen vast laten leggen dat zij na hun overlijden gecremeerd willen worden.
ze willen al hun kinderen (5) hiervan op de hoogte brengen en hun een soort "wilsbeschikking" laten ondertekenen. mijn vader is momenteel al wel dementerende. kan dit en ja hoe kan dit dan.
bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw ouders kunnen ieder een codicil schrijven: een zelf met de hand geschreven briefje met hun volledige naam en geboortedatum er in, waar hun handtekening onder moet staan en de datum. Je mag het niet typen; iemand anders mag het niet schrijven, dat moeten ze zelf doen.
Het hoeft maar een paar regels tekst te zijn.
Ook verstandig is om vast te leggen wat er met de as moet gebeuren: verstrooien of iets anders, en of men dat overlaat aan de langstlevende, of aan de kinderen. Het beste is het overigens als uw ouders zelf beslissen.

Dat uw vader dementerende is hoeft hier niet op van invloed te zijn. Iemand die dementeert kan m.i. op dit punt nog wel zijn wil kenbaar maken. Er zijn soms goede en soms slechte momenten, althans bij sommige mensen is dat zo.

De kinderen hoeven deze wilsbeschikking niet mee te ondertekenen. Althans juridisch is dat niet nodig. Maar misschien is het wel tactisch, opdat niemand kan zeggen dat hij/zij het niet wist. Zij kunnen dan tekenen 'voor gezien'.

Overigens is het zo dat het praten hierover met alle kinderen, zodat die de wensen kennen, ook al voldoende is. Juridisch is het dan al zo dat deze wens gevolgd moet worden, zo staat in artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging. Als de wens bekend is, moet die gevolgd worden, ook al staat die niet op papier. Maar op het moment dat er mogelijk twijfel is of niet een of meer van de kinderen die wens te discussie zal stellen, is een codicil verstandig.

Het is ook verstandig om alle kinderen een fotocopie van het codicil te geven, zodat niemand kan zeggen niets te weten.

Als er serieuze problemen worden verwacht rond de uitvoering van deze wens, is het wellicht verstandig(er) om zeer snel een testament op te laten maken. Dat is nog iets harder dan een codicil.
Zie ook de collega-adviesrubriek Notarieel advies.

Voor de praktische invulling van wensen rond de crematie kan het ook handig zijn gebruik te maken van een uitgave als 'Notities voor later' van Charles Lourens, EUR 12,95. ISBN 90-802484-7-9. Zie www.notitiesvoorlater.nl Dat is gewoon heel handig als naslagwerk en brengt mensen op de idee dat ze ook nog aan zus en aan zo moeten denken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over het maken van een testament:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE