Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan de echtgenoot van de moeder van mijn partner beslissen waar zij begraven wordt?

30 januari 2011

Vraag nummer: 7849 (oude nummer: 16395)

Binnen een aanzienlijke tijd zal de moeder van mijn partner komen te overlijden, nu weten wij niet of zij iets heeft geregeld waar zij wilt worden begraven haar man wilt haar in hun huidige woonplaats laten begraven maar daar zijn haar kinderen het niet mee eens en willen dat hun moeder in haar geboorteplaats wordt begraven waar hun opa ook is begraven. Wie heeft dan het recht om daar over te beslissen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De enige persoon die recht heeft om te beslissen waar de moeder van uw partner begraven wordt, is de moeder van uw partner zelf. U moet het haar vragen. Liefst moet u haar vragen om het op te schrijven en er een handtekening en datum onder te zetten, in aanwezigheid van getuigen. Als ze niet meer kan schrijven, is het verstandig als ze het zegt in aanwezigheid van neutrale getuigen.

Als de moeder van uw partner het zelf niet zegt, heeft de persoon die de uitvaart regelt het in principe voor het zeggen. Het ligt voor de hand dat dat haar echtgenoot is.
Objectief gezien is het logisch dat de echtgenoot zijn vrouw na haar overlijden in hun woonplaats laat begraven. Ik weet niet waarom de kinderen hun moeder in haar geboorteplaats willen laten begraven, maar dat is geen logische plek als zij er later niet meer woonde. Maar misschien is er wel een heel goede reden voor, dat weet ik natuurlijk niet.

Maar je kunt er lang over praten en misschien zelfs ruzie over krijgen. Probeer dat laatste te voorkomen. Gissen, raden en speculeren heeft geen zin. Laat uw partner er gewoon met zijn moeder over praten en respecteer dan haar wens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder