Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Juridische waarde wilsbeschikking naast testament


1 mei 2014

Vraag nummer: 38219

Wat is de juridische waarde van een wilsbeschikking na een notariele akte van enkele jaren geleden ten voordele van andere personen
Kan deze wilsbeschikking opgesteld worden via beschikbare documenten welke op de site te vinden zijn.
Graag uw raadgeving aub.
W.De Ridder

Antwoord:

Geachte heer,

Een wilsbeschikking schrijft men zelf. Een wilsbeschikking bevat vaak veel meer details dan een testament dat de notaris opstelt. Een wilsbeschikking kan bijvoorbeeld heel gedetailleerd aangeven hoe een uitvaartplechtigheid moet verlopen. De keuze van een kist, de keuze van bloemen, of wel of geen muziek of koor gewenst is, verzin het maar. Ook de keuze van een begraafplaats of crematorium. Hoe lang een graf moet blijven bestaan. Of men een nis in een columbarium wenst of een urnengraf, voor wat voor termijn. Enfin, er zijn heel wat dingen te bedenken.
Een testament bevat gewoonlijk dat soort details niet.
Een voordeel van een wilsbeschikking of codicil is dat men het telkens zelf eenvoudig kan actualiseren. Als men een testament verandert, kost dat telkens een gang naar de notaris en een paar honderd euro.

In een wilsbeschikking kan kan ook een uitdeling van kleine goederen aan nabestaanden regelen. Bijvoorbeeld oma kan opschrijven welk kleinkind welke ring of welke armband krijgt en wie de theetafel en wie het stilleven. Ook dit kan men telkens actualiseren. Men kan dat ook wel regelen in een bijlage bij het testament, maar dat is toch net iets omslachtiger.
Een testament is wel verstandiger als men ruzie tussen de erfgenamen verwacht.

Grote echt waardevolle zaken zoals een nieuwe auto of een schilderij van Rubens kan men niet bij codicil of wilsbeschikking aan iemand vermaken. Dat kan alleen bij testament.

Als in een wilsbeschikking andere personen dan in een testament bedeeld worden, moet gekeken worden naar de data van die stukken. En naar wat voor goederen of gelden er dan precies verdeeld worden. Men kan niet alles op elke manier verdelen.

Een wilsbeschikking is alleen rechtsgeldig als men hem zelf helemaal met hand schrijft, ondertekent en dateert. Verder zijn er geen eisen. De wensen kunnen kenbaar worden gemaakt als een soort brief of als een lijst. Als maar duidelijk is wat de bedoeling is. En het maar handgeschreven is, met een datum en handtekening.
Mensen hebben tegenwoordig de neiging om te typen en te printen, maar dat mag niet. Dan kunnen te makkelijk valse documenten worden gemaakt.

Sommige uitvaartorganisaties stellen boekjes of lijsten beschikbaar waarin men wensen kan aankruisen. Dat kan zeker praktisch zijn, maar het is juridisch niet bindend. Als de erfgenamen de wensen in die boekjes respecteren is er niets aan de hand. Maar als 1 of 2 erfgenamen dwars liggen, is er geen rechtsgeldig document.
Dus: alles met de hand schrijven, is mijn advies.
Vaste modellen of voorbeelden zijn er niet.

Voor meer gedetailleerde informatie over testamenten en wilsbeschikkingen verwijs ik naar de collega-adviesrubriek met Notarieel advies over erfrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE