Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Het vast leggen van onze laatste wens (verstrooien as drieling)

24 maart 2014

Vraag nummer: 37789

geacht mr w,van der putten
ik heb een vraagje, ik ben een van de drieling wij hebben altijd gezegt als wij er alle drie er niet meer zijn dan willen wij dat de nabestaande ons alle drie uitstrooien.kunnen of mogen wij dan in 1 urn en moeten wij dat dan vast leggen of kunnen wij dat dan op papier zetten zoals wij dat graag willen en dan met onze handtekening er onder.alvast bedankt ook namens mijn zussen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt uw wensen eenvoudig en goedkoop vastleggen in een codicil. Dat is een soort brief waarin u kort opschrijft wie u bent (naam, voornamen, geboortedatum, adres) en wat u wilt na uw overlijden: cremeren en het verstrooien van as tegelijk met de as van uw drielingzussen. Zet er ook in dat u het heel belangrijk vindt dat uw nabestaanden deze wens uitvoeren.

Maar dan. Dan moet u ook denken aan een aantal situaties die zich - voor en na uw overlijden - voor kunnen doen en waarvoor u ook instructies moet geven.

Waarschijnlijk is het zo dat u en uw zussen niet dezelfde dag overlijden en dezelfde dag worden gecremeerd. Daar kan vele jaren tussen zitten. Al helemaal als een van u drieen jong komt te overlijden door een ongeluk of een ziekte. Wie bewaart dan in de tussentijd die asbus en wie betaalt dat, als dat buitenshuis gebeurt?
Misschien vinden kinderen het heel onplezierig om een asbus thuis te bewaren en wil men dat in een urnenmuuur van een begraafplaats of crematorium laten doen. U zou bijvoorbeeld kunnen afspreken met uw zussen dat als de eerste en de tweede zus overlijden, hun asbussen worden bewaard in de urnenmuur van de begraafplaats van uw geboorteplaats. En dat ze er uit worden gehaald om de as samen tegelijk te verstrooien als de derde is overleden. Alleen: dit kost geld en moet wel geregeld worden. Dus moet u over nadenken hoe u dat wilt oplossen.

U vraagt of de as samen in een urn kan. Ja en nee. Eerst maar het 'nee': ik denk dat er weinig urnen zijn waar de as van drie personen in past. Per slot worden urnen gemaakt voor de as van 1 persoon. Maar misschien kan zo'n hele grote urn toch gevonden worden.

De as kan samen in een urn worden gedaan, maar bedenk dat de samenvoeging van de as betekent dat de as juridisch gezien verstrooid wordt, omdat je dan de as nooit meer kunt scheiden en kunt herleiden naar 1 persoon. Waarschijnlijk is dat voor u geen enkel probleem omdat u ook helemaal niet wilt dat later nog iets met de as van een persoon apart kan gebeuren. Maar ik merk het toch maar op. Het zou niet ondenkbaar zijn dat bijvoorbeeld een echtgenoot of een kind er later anders over denkt.

Maar ook hier is het zo dat u dan wel op moet schrijven waar en hoe die gezamenlijke urn betaald wordt en bewaard wordt. U moet er niet zonder meer van uitgaan dat kinderen dat wel doen en regelen, want dat is vaak niet zo. Er kunnen allerlei dingen gebeuren waar u nu niet aan denkt, zoals dat kinderen eerder overlijden, geestesziek worden, emigreren, aan de drank raken, een echtgenoot (m/v) hebben die het niet wil en dwarsligt dat er geld aan besteed wordt, noem maar op. Misschien is het verstandig om daarom geld voor de urn en de tijdelijke stalling van de asbussen te stallen bij een notaris of andere instelling.

Als u een codicil maakt, moet u het origineel zo bewaren dat anderen dat na uw dood kunnen vinden. En ik adviseer om gewaarmerkte afschriften in een gesloten enveloppe te geven aan uw zussen (gewaarmerkt is: een fotokopie maken en op die fotokopie zelf met een handtekening en datum schrijven dat die fotokopie echt is).
Ook adviseer ik u om telkens om de 5 jaar samen te kijken of de codicillen nog wel actueel zijn. U kunt bijvoorbeeld besluiten om de asbussen tijdelijk toch maar niet in A maar in B te laten bewaren, bijvoorbeeld. Of een bepaald kind met name vragen om het te regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u bijvoorbeeld zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder