Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Executeur-testamentair via Internet?


2 februari 2002

Vraag nummer: 767  (oude nummer: 952)

Wed Oct 11 15:59:21 2000

Via deze site kun je bepaalde wensen op een rijtje zetten die te maken met de eigen uitvaart. Een goede zaak, maar ook is het mogelijk om aan te geven wie executeur-testamentair moet worden.
Is het niet zo dat dit alleen bij testament, codicil of bijzondere akte mogelijk is. Zo ja, wat is dan het effect van de executeursbenoeming via deze site?

M.S. ten Brinke

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw Ten Brinke,
Er zijn op deze portal Uitvaart.nl verschillende site's van uitvaartverzorgers waar men een soort codicil kan invullen en waar je ook kunt aangeven wie executeur-testamentair moet zijn.
U merkt terecht op dat het vastleggen van wie executeur-testamentair is, alleen bij testament, codicil of bijzondere verklaring ex artikel 19 Wlb mogelijk is. Het effect van de executeursbenoeming bij aan op hun sub-site adverterende uitvaartondernemingen en -verenigingen is in eerste instantie dan ook nihil, juridisch gezien dan.Maar ik neem aan dat men het hierbij niet laat. De betreffende organisaties zullen de via de site opgegeven gegevens keurig in een document verwerken, deels een uitvaartpolis, deels een wilsbeschikking, al naar gelang men heeft aangevraagd of opgegeven, die men nog ter ondertekening thuis krijgt. Ik weet dat een van die organisaties - want die heeft mij daar in het verleden advies over gevraagd - betrokken personen dan nog vraagt om op zo'n wilsbeschikking in eigen handschrift te zetten dat dit hun wilsbeschikking is, om te voldoen aan de wettelijke eisen van een docidil.
Je kunt het invullen van de gegevens op de site dan ook zien als het invullen van een formulier, dat je ook op papier zou kunnen invullen en opsturen. Kan wel handig zijn, maar meer ook niet. Als later geen stukken thuis worden gezonden en geen handtekening zou worden gevraagd, zou ook niet te controleren zijn of een of andere grappenmaker de 'wilsbeschikking' van zijn buurman zou maken. Internet is soms net iets te makkelijkÂ… Overigens heb ik zelf de ervaring, en die hoor ik ook van andere partijen op Uitvaart.nl, dat er zelden of nooit misbruik wordt gemaakt van het via internet redelijk anoniem dingen kunnen opvragen. Waarschijnlijk heeft de site een te serieuze uitstraling en zijn de meeste mensen gewoon fatsoenlijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >