Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Executeur-testamentair benoemen (sinds 1-1-2003)

4 maart 2003

Vraag nummer: 2046 (oude nummer: 2435)

Tue, 04 Mar 2003 23.48

Weledelgeleerde heer / vrouwe,

Mijn moeder wenst mij te benoemen als Executeur-testamentair. Is dit mogelijk middels een codicil en op welke wijze moet dat dan worden opgesteld?

Hoogachtend,

Sebastian van der Lek.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Sinds 1 januari 2003 kan men alleen bij testament een executeur-testamentair benoemen. Vroeger kon het in een codicil, maar nu dus niet meer. Het nieuwe erfrecht....

Zie de site www.notaris.nl (die u ook kunt bereiken door links in de colofon op de button 'Notarieel' te klikken).

mr W.G.H.M. van der Putten

5 maart 2003

Zie over het maken van een testament:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder