Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigenhandig testament


11 januari 2011

Vraag nummer: 7814  (oude nummer: 16329)

Een kennis heeft een tetament op papier gezet en ondertekend van een boot.
Deze kennis is overleden maar heeft schulden achtergelaten wat niet opweegt bij de waarde van de boot. Is het verstandig om dit document rechtsgeldig te maken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dit document is sowieso niet rechtsgeldig als testament. Men kan niet zelf een testament opmaken. Uitsluitend en alleen een notaris kan een testament opmaken.
Misschien is het document wel geldig als codicil, maar dan kan er maar een beperkt aantal zaken in geregeld worden. In een codicil kan men spullen van een geringe waarde aan iemand vermaken, maar geen kostbare zaken. Nu hangt het van de waarde van de boot af, of het vermaken rechtsgeldig zou kunnen zijn.

U doet er verstandig aan om eens even met een notaris te overleggen. Want dit is te belangrijk om met een los zinnetje op internet een vraag over te stellen. Iemand kan er alleen een zinnig antwoord op geven als hij meer details kent.
Als iemand een kopie van dat 'testament' ziet, kan hij zien of het geheel of deels een rechtsgeldig codicil is of niet. Dat kan men per telefoon of e-mail niet zien.

U kunt altijd een notariskantoor in uw woonplaats bellen en een vraag voorleggen of een afspraak maken. Een kort (telefonisch) advies is vaak kosteloos.
Adressen vindt u op internet en in de telefoongids.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over het maken van een testament:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE