Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Als er geen wilsbeschikking is (van mijn dochter)


24 oktober 2002

Vraag nummer: 1324  (oude nummer: 1672)

Wed Nov 22 21:30:19 2000

Mijn dochter is op 11-11-00 j.l overleden.
Ze was al jaren gescheiden.
Er zijn drie kinderen van 12-14-16 jaar.
Er is geen testamanent, geen codicil er is niets. Zelf wil ik dolgraag de nalatenschap van mijn dochter regelen maar de door mij bezochte notaris kon mij geen verklaring van erfrecht geven omdat de kinderen nog minderjarig zijn. De biologische vader heeft geen ouderlijk gezag. In 1997 is hem dit ontnomen. Wel stuurt hij nu dreigbrieven en eist auto-pinpas-geld e.d op. Welke maatregelen moet ik treffen om "executeur-testementair" te worden. Het is het laatste wat ik voor mijn dochter kan doen.

Antwoord:

Wed Nov 22 22:16:16 2000

Geachte heer of mevrouw,

U moet snel naar een advocaat. Het gaat niet om een wilsbeschikking of een codicil. Dat is primair van belang voor de begrafenis of de crematie en dat nu al geweest, neem ik aan. Ten tweede kan inderdaad in een testament of codicil een executeur-testamentair worden aangewezen. Maar het gaat hier om belangrijker zaken.

Er zijn drie minderjarige kinderen. Die kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk de erfgenamen van uw dochter. Deze kinderen moeten onder het gezag van een ouder of voogd worden gesteld. Dat is een besluit dat de rechtbank (familiekamer) moet nemen. Er moet zo spoedig mogelijk een verzoek bij de rechtbank worden ingediend; dat kan alleen via een (advocaat en) procureur. Het ligt voor de hand dat degene die het gezag over de kinderen uitoefent, ook de afwikkeling van de nalatenschap (nu immers het eigendom van de kinderen) regelt.

Met de biologische vader van de kinderen hebt u (nog?) niets te maken. Hij is evenzeer een buitenstaander als mijn buurman of ik. Dreigbrieven kunt u voorlopig negeren, maar ik zou ze wel meenemen met een bezoek aan een advocaat. Die kan dan zien of en hoe daar het beste op gereageerd kan worden.
Het eisen van auto, pinpassen e.d. door de biologische vader slaat - op dit moment - nergens op.

Echter, ook de vader kan aan de rechtbank vragen om weer het ouderlijk gezag uit te oefenen. Als hij dat krijgt, mag hij -namens de kinderen - ook de nalatenschap regelen (en krijgt hij de auto etc.). Of dat er enige kans is dat hij dit vraagt en krijgt kan ik natuurlijk niet beoordelen. Kinderen op de door u genoemde leeftijd zullen ook door de rechtbank worden gehoord. Ook hun mening weegt mee in de beslissing wie het gezag gaat uitoefenen.

Er zitten natuurlijk nog heel veel kanten aan deze situatie. Het is een vraag die eigenlijk buiten het bestek van deze rubriek valt. Net zoals erf-kwesties het terrein van de notaris is, zijn dit soort familierechtelijke zaken het terrein van de advocaat. Als uw dochter destijds tevreden was over haar advocaat bij de echtscheiding, zou dat nu misschien ook weer de juiste persoon kunnen zijn. Men heeft in ieder geval nog het oude dossier en dat kan in het vervolgtraject soms makkelijk zijn. Dus, morgen een afspraak maken, is mijn advies.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 november 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >