Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vrije keus ondernemer

19 juli 2010

Vraag nummer: 7635 (oude nummer: 15922)

Ik ben verzekert bij een uitvaartvereniging. Zij hebben een contract met een plaatselijke uitvaartondernemer. In het reglement van de uitvaartverenging staat vermeld dat zij alleen uitkeren als er gebruik gemaakt wordt van deze uitvaartondernemer. Ik vraag me af of ik niet vrij ben in de keuze van de uitvaartondernemer. Is de uitvaartvereniging wettelijk verplicht om ten allen tijde uit te keren?

Antwoord:

Geachte heer,

We kennen in Nederland het principe van contractvrijheid. Dat betekent dat men alles in een overeenkomst mag regelen, wat niet bij wet verboden is. Maar als men een overeenkomst aangaat, is men er aan gebonden.

Het betekent ook dat men als lid van een uitvaartvereniging gebonden is aan de contractuele regel dat er alleen een vergoeding wordt uitgekeerd als er gebruik gemaakt wordt van een bepaalde uitvaartondernemer. Als men dat niet wenst, moet men het lidmaatschap van de vereniging opzeggen en een andere verzekering aangaan die die regel niet kent.

U bent altijd vrij in de keuze van een uitvaartondernemer, maar dan verliest u - bij deze uitvaartvereniging - het recht op een uitkering.

Mensen doen er goed aan, om voordat zij lid worden van een uitvaartvereniging of -verzekering zich precies over de voorwaarden te laten informeren.
Er zijn uitvaartverenigingen en -verzekeringen die dezelfde regel kennen als uw vereniging. Maar ook die slechts een beperkte uitkering doen. Maar ook, waar men helemaal vrij is in de keuze van een uitvaartverzorger.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder