Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichte begrafenisondernemer?


2 februari 2002

Vraag nummer: 567  (oude nummer: 108)

Thu Dec 11 18:28:28 1997

In ons dorp is alleen een NH begraafplaats. Die stelt verplicht om de begrafenis te laten doen door de (ene) plaatselijke begrafenisondernemer. Dit speelde vorig jaar bij de begrafenis van mijn opa. Wij hadden eigenlijk de begrafenis van a tot z zelf willen doen.
Mag een begraafplaats wel een begrafenisondernemer (prominent lidmaat) zo bevoordelen?? Is een begrafenisondernemer wel verplicht?
Ik weet van uit ander dorp in onze streek een km of 25 verderop, dat mensen vaak zelf met de familie de begrafenis doen en de begraafplaats dat normaal vindt.
Ik zal de naam van ons dorp niet noemen, want ik vind het geen reklame.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is niets of niemand die u kan verplichten om bij een uitvaart gebruik te maken van een begrafenisondernemer. En zeker niet van één bepaalde. Het is op zo'n moment een kwestie van uw poot stijf houden. Zonodig kunt u een advocaat inschakelen en met een kort geding dreigen. Dat
moet u niet direct doen, want dat kost veel geld en vergt ook veel emoties. Maar als het u dat waard zou zijn, zou het wel kunnen, want een rechter zou u zeker gelijk geven. Zo'n "verplichting" is volstrekt onhoudbaar.

In het algemeen is het inschakelen van een uitvaartondernemer zinvol. Ook wanneer de familie alles of ten minste zo veel mogelijk zelf wil doen. De uitvaartverzorger weet wat voor formaliteiten er verricht moeten worden. En heeft natuurlijk ook veel praktische kennis, bij voorbeeld over het opbaren van een stoffelijk overschot. Weet u wat het 'afleggen' van een stoffelijk overschot allemaal inhoudt? De meeste mensen niet. Daarom is het toch vaak verstandig om een uitvaartondernemer ten minste om advies of begeleiding te vragen, ook al wil men alles in eigen hand houden. En een uitvaartondernemer kan u natuurlijk aan de benodigde materialen en apparatuur zoals een koelplaat helpen; die zijn anders moeilijk te krijgen.
Als u een uitvaartondernemer benadert voor begeleiding, maar u merkt dat die dat eigenlijk maar niets vindt, dan neemt u toch gewoon een ander.

Het lijkt nu een beetje alsof ik u per se een uitvaartondernemer wil aanpraten. Nee. Maar als men geen uitvaartverzorger wil inschakelen, moet men zich wel goed voorbereiden. Weten dat men een verklaring van een arts nodig heeft voor het verlof van de gemeente om te mogen begraven of cremeren. Weten, welke eisen het crematorium of de begraafplaats eventueel stelt aan de kist, tijdstippen van de handelingen etc. Weten of en zo ja welke eisen de gemeente bij verordening stelt aan het lijkvervoer. Weten, hoe men een overledene verzorgt om die vredig in een kist te laten liggen en hoe mogelijke geur- en vocht-overlast te voorkomen.

Als men de tijd heeft om zich goed voor te bereiden, kan men alles zelf doen en regelen, tot en met het timmeren van een kist toe. Er zijn ook wel boeken en brochures die hier algemene informatie over geven. Houd wel rekening met verschillen in lokale voorschriften. Maar als men geen kennis of ervaring heeft en met een plotseling overlijden te maken heeft, moet ik het zelf pionieren afraden.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 december 1997


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >