Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaartverzekering in natura en verplichte ondernemer


4 augustus 2002

Vraag nummer: 861  (oude nummer: 1186)

Een ondernemer verzorgt namens een familie in Amsterdam een uitvaart. Na de uitvaart worden de polissen overhandigd, waar bij een natura polis. In deze polis is de voorwaarde opgenomen dat de uitvaart wordt verzorgd door de ondernemer waar de polis in onder is gebracht. In hoeverre kan de verzekeringsmaatschappij verplicht worden toch over te gaan tot volledige uitkering van de polis.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik snap eerlijk gezegd de probleemstelling in uw vraag niet. Is de uitvaartondernemer die de uitvaart deed nu bang dat hij niet betaald wordt? Komt de uitvaartondernemer wiens naam op de polis staat klagen dat hij de uitvaart niet mocht doen en wil die toch een vergoeding? Wil de verzekeraar niet betalen aan degeen die de uitvaart feitelijk heeft gedaan, omdat iemand anders het werk eigenlijk had moeten doen? Of wil de verzekeraar een claim van de uitvaartondernemer die het werk niet gedaan heeft maar had willen doen (en daar 'recht') op had, afwijzen?

Om een lang verhaal kort te maken, wat de vraagstelling ook precies is, ik kan er geen antwoord op geven. Je kunt een vraag welke (verzekerings)verplichting jegens wie geldt alleen beantwoorden door de volledige tekst van een polis en algemene voorwaarden, overeenkomsten van samenwerking van verzekeraars met ondernemers en mogelijk andere documenten, in haar geheel te zien. Hoe iets is geformuleerd is dan cruciaal en ook om de andere verbanden tussen partijen als de verzekeraar en de 'benoemde' uitvaartondernemer te kennen, voor het geval formuleringen niet glashelder zijn. Ook is het van belang te weten hoe er in de praktijk met dit soort situaties wordt omgegaan, want ik denk dat het wel vaker zal voorkomen dat kinderen niet weten dat ouders een polis hadden en dat die pas later boven tafel komt. Als de polissen dan geen expliciete voorwaarden voor dit soort situaties hebben, kan er een algemene gedragslijn van verzekeraars zijn. Maar die ken ik niet. Ik kan u helaas niet helpen.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 oktober 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >