Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaartregeling bij opname in zorginstelling


26 februari 2009

Vraag nummer: 6214  (oude nummer: 12390)

familie kan bij overlijden familielid in een zorginstelling niet kiezen voor een andere uitvaartondernemer dan welke met het zorgcentrum een kontrakt mee is afgesloten.
Kan dit

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat nabestaanden zelf kunnen bepalen welke uitvaartondernemer de uitvaart regelt (ze moeten dit ook zelf betalen).

Wat wellicht speelt is de vraag welke ondernemer direct in actie komt als de familie onbereikbaar is. Als iemand overleden is moet eigenlijk toch wel binnen een paar uur de overledene worden verzorgd en het lichaam worden gekoeld. Men kan dan als zorginstelling niet altijd wachten tot men een familielid/contactpersoon bereikt heeft. Dat kan soms pas 's avonds zijn, terwijl iemand 's ochtend is overleden. Dat heeft te maken met hygiene maar ook dat het niet acceptabel is voor mede-bewoners als men niets doet. Voor het verrichten van 'eerste zorg' kan de instelling dan wel een ondernemer van eigen keuze inschakelen. Meestal is dat ook wel vastgelegd in de overeenkomsten met of algemene voorwaarden van de instelling.

Maar als ondernemer A de eerste zorg verleent, wil dat nog niet zeggen dat de familie gebonden is om ondernemer A voor de hele uitvaart in te schakelen; de familie kan dan ook voor B kiezen. Of C of D, net wie ze willen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >