Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaart met fouten


27 september 2002

Vraag nummer: 1145  (oude nummer: 1480)

Sun Jan 23 21:35:25 2000

Basis pakketen:
Is het toegestaan uitvaarten als basispakket te verkopen zonder de klant er op te wijzen dat het in dit geval een totaal pakket betreft,en dat het niet afnemen van bepaalde diensten dan ook geen korting geeft.

Toeslagen op zaterdag:
Is het juist dat de prijzen van zowel van de uitvaarondernemer als het crematorium op zaterdag ongeveer 25% hoger liggen? En wat kan ik doen aan het feit dat de uitvaart ondernemer op dinsdagmiddag ongeveer anderhalf uur te laat op zijn afspraak kwam waardoor ik mogelijk geen crematie op vrijdag kon laten plaats vinden? (alles zat toen vol)

fout in kaarten:
Wat is een redelijke compensatie voor een fout in de rouwkaart? Op de kaart werd vermeld dat de vrouw van betrokken i.p.v. man van betrokken.

Van Dijk, Keern 15 1767 CX Kolhorn 0224 531033 /0653362988

Antwoord:

Mon Jan 24 00:59:06 2000

Geachte heer Van Dijk,

U hebt een aantal vragen. Voor de duidelijkheid herhaal ik ze kort.

1. Vraag: Is het toegestaan om een uitvaart als een 'totaalpakket' te verkopen, wat tot gevolg heeft dat het niet afnemen van bepaalde diensten geen korting op de prijs geeft?
Antwoord: Het is toegestaan om een uitvaart als een 'totaalpakket' te verkopen, maar vooraf moet de ondernemer u natuurlijk wel duidelijk maken dat dit het geval is en dat u, als u bepaalde onderdelen van dat basispakket niet afneemt, er geen korting is. Als dat van tevoren niet duidelijk is gemaakt, hebt u er geen boodschap aan, lijkt mij. Een kort, doch helder advies: ik zou de niet afgenomen delen niet betalen.
U krijgt of hebt waarschijnlijk een nota met een ongespecificeerd gekregen, zodat u niet weet wat de niet afgenomen diensten 'waard zijn'. Ik zou dan naar redelijkheid een bedrag aftrekken, eventueel na bij andere uitvaartondernemers te hebben geïnformeerd naar wat zij voor die diensten rekenen.
Ik zou ook een briefje schrijven waarom u slechts een deel van de rekening betaalt. Als de uitvaartondernemer een incasso laat uitvoeren en naar de (kanton)rechter stapt, moet u e.e.a. wel kunnen onderbouwen en motiveren. Die brief dient daartoe.

2. Vraag: Kunnen de prijzen van het crematorium en de uitvaartondernemer op zaterdag ongeveer 25% hoger liggen?
Antwoord : De kosten van een crematorium kunnen op een zaterdag inderdaad wat hoger liggen dan door de week. Een percentage van 25% kan wel kloppen. Men moet in het weekeinde het personeel een toeslag betalen. Of dit ook voor de uitvaartondernemer geldt, durf ik niet zo te zeggen. Ingehuurde personeelsdiensten zijn voor hem soms ook wat hoger, denk ik. Maar bepaalde andere kosten niet. Een toeslag op de totale kosten lijkt mij iets te veel van het goede.

3. Vraag: Wat kan ik doen aan het feit dat de uitvaartondernemer op dinsdagmiddag ongeveer anderhalf uur te laat op de afspraak kwam, waardoor mogelijk geen crematie meer op vrijdag kon plaatsvinden?
Antwoord: Ik zou dat laten afhangen van de vraag waarom de ondernemer te laat kwam en - maar dat is nu waarschijnlijk niet meer controleerbaar - of eerder het crematorium op vrijdag nog plaats had. Als de ondernemer eerst elders een sterfgeval moest verzorgen en daar redelijkerwijs niet eerder weg kon en netjes telefonisch heeft gemeld dat hij opgehouden werd e.d., ben ik geneigd het te zien als overmacht en pech. Als hij geen goede reden had om te laat te zijn en als zeker is dat het crematorium een uur eerder nog wel ruimte in de agenda voor vrijdag had, dan zou ik geneigd zijn om de toeslag die de ondernemer voor zaterdag rekende niet te betalen (maar de toeslag van het crematorium wel). Ik zou ook meerekenen of ik de ondernemer al eerder, voorafgaand aan de afspraak, had verteld dat de familie voor crematie koos, want dan had de ondernemer al kunnen laten reserveren. Als hij dat nog niet wist, wordt het weer wat lastiger.

4. Vraag: wat is een redelijke compensatie voor een fout in de rouwkaart?
Antwoord: Wat de aard van de fout is wordt in uw vraag niet helemaal duidelijk, want het lijkt of er een paar woorden zijn weggevallen. Ik denk dat een compensatie gepast is, maar afhangt van de mate van de fout. Als er een voorletter verkeerd staat, is dat slordig, maar geen enorme fout. Als de overledene verkeerd is genoemd, lijkt mij dat een enorme blunder. Als de partner van de overledene onjuist is genoemd, is dat ook een zeer storende fout.
Ik zou de mate van compensatie ook laten afhangen van de vraag waar de fout is gemaakt. Als zeker is dat u het juist hebt opgegeven, omdat u het zelf duidelijk hebt opgeschreven, is de fout heel helder. Als het mondeling of telefonisch is doorgegeven, waarbij u zelf e.e.a. niet hebt gecontroleerd, neemt u al iets meer risico op u. Als de fout groot is en duidelijk aan de ondernemer te wijten is, zou ik de kosten van de kaarten niet betalen. Maar dan hebben we weer het probleem van het totaalpakket met een totaalprijs: ik zou bij andere ondernemers vragen wat kaarten kosten en dat van de nota aftrekken.

Als de betrokken ondernemer lid is van De NUVU, kunt u eventueel ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Uitvaartwezen. U vindt daarover informatie elders op deze site, bij Hoofdsponsoren --> De NUVU. De Geschillencommissie Uitvaartwezen is gevestigd aan de Surinamestraat 24, (2585 GJ) 's-Gravenhage.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 januari 2000

Aanvulling najaar 2002: Sinds deze zomer kan men voor klachten over leden van andere uitvaartorganisaties ook terecht bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie elders op de site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >