Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie op uw antwoord 3137


1 oktober 2003

Vraag nummer: 2521  (oude nummer: 3142)

Geachte heer van der Putten,

Allereerst dank ik u voor de antwoorden, gegeven op de door mij gestelde vragen (2679 en 3137).
Ik heb bewust hierin geen namen genoemd van vereniging of bestuurders in deze.
Nu deze zaak volledig uit de hand lijkt te lopen en u tot twee keer toe het advies geeft bijv. Xxxxxx hierin te betrekken, speel ik open kaart.

De voorzitter van de Xxxxxx van het Xxxxx (tevens bestuurslid en/of vice-voorzitter van XX-begrafenisvereniging XXXXXXXXXX) is juist de persoon die hierin een grote, zo niet zeer dominante rol speelt.
De zaak is inmiddels aan mijn advocaat voorgelegd en wij zullen tot actie juridische actie overgaan.
Tevens zullen de leden gemobiliseerd worden om (verdere) actie te ondernemen.

Het zich nu voordoende probleem is:
Het bestuur van de vereniging Xxxxxxxx heeft een volgens de statuten juiste manier een extra algemene vergadering belegd op 15 september jl. Een vergadering die volledig uit de hand is gelopen.
De "gastvoorzitter" op deze avond was de heer Xxxxx Xxxxxx (secretaris Xxxx). Tevens is de heer Xxxx van der Xxxxxx (Xxxx) op deze vergadering gesignaleerd en was mogelijk (achter de schermen) de juridisch adviseur van het Xxxx aanwezig.
Zoals gezegd is deze vergadering een grote puinhoop geworden, compleet met toegangscontroles aan de ingang van de zaal, hetgeen bij veel leden grote emotionele en heftige reacties heeft opgewekt.

Tevens wordt in het septembernummer van het Xxxx de zaak al behandeld en beantwoord: hoe moet men met een onwillige uitvaartleider omgaan. Een aan mij voorgelegde "taakomschrijving" uitvaartleider wordt daar al tot landelijk standaard verheven.

Het is voor mij en velen met mij de vraag hoever je dit nog moet laten gaan.
Ik schrijf u dit te meer om collega's in den lande te waarschuwen voor de vooroorlogse praktijken die dit soort mensen aan de dag legt.

Het zou een te lang verhaal worden om alle voorgevallen zaken te noemen.
U hebt van mij de vrijheid tot enige publicatie over te gaan ten einde anderen te waarschuwen attent te zijn op wat er gebeurd.

In dit Xxxxxx geval zijn enkel juridische stappen (mogelijk een kort geding komende dagen) en het organiseren van een algemene ledenvergadering door de leden nog de mogelijkheden.
De arrogantie en minachting die dit bestuur naar ondergetekende, maar zeker naar de 4000 leden uitstraalt, vraagt om een krachtig stoppen van deze activiteiten.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u mij bereiken via mijn mail-adres of via 0651-570688.

Eventuele publicatie of andere verspreiding / informatieverzameling graag zonder de in dit bericht genoemde namen van vereniging of personen. Het is zeker niet mijn bedoeling deze vereniging om zeep te hekpen of personen onnodig schade toe te brengen.
U kunt op de site www.tctubantia.nl (links onder de link dossiers) de tot nu toe gepubliceerde artikelen in de pers nalezen (zoekwoorden Nijkamp of Xxxxxxx).

Ik hoop u niet te veel vermoeid te hebben met deze problematiek en had liever gezien dat het intern in Xxxxx was opgelost. De situatie is helaas anders.

Vriendelijke groet,
Uitvaartonderneming Nijkamp bv
Vonderweg 2a, 7468 DC Enter

Johan Nijkamp
Directeur / uitvaartleider

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan niet meer dan uw relaas voor kennisgeving aannemen. Zonder een zaak van alle kanten gehoord en geverifieerd te hebben, is elke verdere uitspraak mijnerzijds in zo'n complexe zaak een loze kreet.
Jammer dat de tussenkomst van organisaties, zoals ik voorstelde, geen oplossing bracht.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >