Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Negeren uitkomst ledenvergadering


30 september 2003

Vraag nummer: 2518  (oude nummer: 3137)

L.S,.

Kan het zo zijn dat, wanneer een bestuur van een begrafenisvereniging eigenmachtig een naar het zich liet aanzien rechtsgeldige algemene ledenvergadering uitschrijft en houdt,
1. tijdens deze vergadering een compleet andere agenda hanteert, daarop meteen wordt aangesproken door leden, deze niet wijzigt en toch de vergadering laat doorgaan;
2. men zich nu beroept op een niet-rechtgeldig gehouden ALV en dus als bestuur gewoon doorgaat waar het gebleven is.
Het bestuur is op deze vergadering min of meer op eigen initiatief voltallig afgetreden. In de pers heeft men kenbaar gemaakt hun lidmaatschap zelfs op te zeggen.

Het betreft hier een vrij grote vereniging, waar belangen van enkele duizenden leden in het geding zijn.
Indien mogelijk zou ik graag op korte termijn een antwoord hierop krijgen, eventueel met advies van uw kant hoe dit verder aangepakt dient te worden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Telefonisch ben ik bereikbaar op 0547-384008.

Johan Nijkamp

Antwoord:

Geachte heer Nijkamp,

Wanneer het bestuur van een vereniging zich niet aan de eigen statuten (en het eigen huishoudelijk reglement, als men dat ook heeft) houdt, is het een taak en verantwoordelijkheid van de leden om maatregelen te nemen. Welke dat zijn, bijvoorbeeld het opnieuw bijeenroepen van een vergadering, staan als het goed is in die statuten. Niet-leden hebben geen enkele bevoegdheid om zich ergens mee te bemoeien.

Ik neem aan dat er tamelijk ernstige problemen zijn, anders zal zich de door u beschreven situatie niet voordoen. Het zou ook een optie kunnen zijn om de situatie eens aan te kaarten bij de belangenorganisatie waar die vereniging wellicht bij is aangesloten, bijvoorbeeld de VNU en het LSUW. Daar heeft men wel vaker met moeilijke situaties van aangesloten verenigingen van doen gehad en zij zouden met (voormalige) bestuursleden in overleg kunnen treden hoe de situatie het beste opgelost kan worden. Wellicht kunnen ze ergens in bemiddelen, een bepaalde oplossing kunnen aanreiken, of kunnen helpen bij het bijeen roepen van leden.

Het belangrijkste in zo’n situatie als dit is dat er mensen gevonden moeten worden die de trein weer op het spoor willen krijgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >