Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

BTW plichtig (omzetbelasting uitvaartondernemers)


7 februari 2006

Vraag nummer: 4268  (oude nummer: 7436)

Geachte heer v.d. Putten,
Misschien ben ik niet helemaal goed op deze pagina maar heb wel een vraag waar ik maar geen duidelijk antwoord op kan vinden. Mijn vraag is de volgende: Is een uitvaartondernemer BTW plichtig (heb gehoord van niet) en wat houdt dat dan in. Kunt u dit misschien uitleggen dmv een rekenvoorbeeld
Bij voorbaat dank...
D.ter Burg

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is niet zo dat de uitvaartondernemer per definitie niet BTW-plichtig is. Het is zo dat de lijkbezorging niet BTW-plichtig is. Dat is niet helemaal hetzelfde.

Informatie hierover is te vinden op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob09/ob09-181.html

Ik kopieer die informatie gemakshalve:

> prestaties door begrafenisondernemers zijn vrijgesteld van BTW. Het gaat hier dus om alle leveringen van goederen en diensten aan degenen die een opdracht tot lijkbezorging hebben verstrekt.

De vrijstelling kan ook gelden voor:

- het verstrekken van een koffietafel in het kader van de regeling van een uitvaart;
- prestaties waarbij de lijkbezorger zich als bemiddelaar beschouwt. Bijvoorbeeld: als door tussenkomst van de lijkbezorger bloemen, grafmonumenten en drukwerk worden geleverd. Het kan hier ook gaan om diensten zoals het beschikbaar stellen van een aula, het verzorgen van muziek en grafaankopen;
- het beschikbaar stellen van personeel en rouwkamers;
- het verhuren van rouwgoederen;
- prestaties door lijkbezorgers (daaronder begrepen kistenmakers en rouwvervoerders voorzover deze een gedeelte van de taak van de lijkbezorger uitvoeren) aan andere lijkbezorgers, voorzover deze prestaties geen leveringen van goederen of het vervoeren van personen of goederen zijn. Voorwaarde is dat de ondernemer BTW voldoet over de voortbrengingskosten van eventueel zelf vervaardigde goederen, zoals kisten en drukwerk, die nodig zijn bij het uitvoeren van de aan hem verstrekte opdracht tot lijkbezorging;
- opdrachten tot lijkbezorging die 'in haar geheel' aan een bedrijfsgenoot worden doorgegeven.

Let op! Bij toepassing van de vrijstelling blijft wel BTW verschuldigd voor onder andere het vervoer van personen en goederen in opdracht van anderen dan degenen die een opdracht tot lijkbezorging hebben verstrekt.

Evenmin is de vrijstelling van toepassing op stervensbegeleiding en hulp bij rouwverwerking. Het zijn afzonderlijke prestaties die niet door een lijkbezorger als zodanig worden verricht; over deze prestaties is omzetbelasting verschuldigd. De vrijstelling is ook niet van toepassing op het begraven van huisdieren. <

Ook exploitanten van begraafplaatsen hoeven voor de diensten die zij verrichten in het kader van de exploitatie van de begraafplaats geen BTW te rekenen en af te dragen. Zij kunnen echter ook geen BTW verrekenen over de kosten die zij zelf betalen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >