Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn administratie uitvaartondernemer (niet uitgekeerde polis depositofonds)


1 oktober 2004

Vraag nummer: 3342  (oude nummer: 4728)

Geachte heer Van der Putten,

Graag zou ik willen weten, indien mogelijk liefst onder vermelding van de ‘plaats’ (wet/artikel) waar ik e.e.a. kan nalezen, hoelang een begrafenisondernemer zijn administratie moet bewaren (gerekend vanaf welk moment?), specifiek met betrekking tot (1) de nota’s en afrekeningen van begrafeniskosten en (2) gestorte geldsommen/deposito's in een ‘rouwfonds’ van een door die begrafenisondernemer daartoe opgerichte stichting.
Uiteraard ben ik bereid mijn vraag zonodig nader toe te lichten.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Xxxxxx

1 oktober 2004

------
Geachte heer Van der Putten

Ik trof tussen enkele oude familiedocumenten een "polis" aan m.b.t. een storting in het "rouwfonds" (in 1987) van een begrafenisondernemer gedaan door mijn grootmoeder en een nota van de begrafenis van mijn grootvader (in 1990) van diezelfde ondernemer. De nota vermeldt echter geen verrekening met de eerdere storting. Ik heb die ondernemer daarom schriftelijk benaderd met de vraag om in zijn administratie na te gaan of hij nog iets kan terugvinden over de gedane storting c.q. de verrekening. Toen ik na vier weken nog geen antwoord van hem had ontvangen heb ik hem gebeld en toen zei hij niets te hebben gevonden. Op zich kan ik dat wel begrijpen, maar realiseerde me vervolgens dat mijn grootmoeder in 1997 is overleden en zij mogelijk niet door deze begrafenisondernemer is begraven (gecremeerd eigenlijk). Dat zou betekenen dat de begrafenisondernemer geen kennis heeft van het overlijden van mijn grootmoeder en de door haar gedane storting t.b.v. de grafstenen van zowel haar man als haarzelf nog (deels) moet bestaan (en door de betreffende stichting "rouwfonds" beheerd moet worden) en dus nog in de administratie teruggevonden moet kunnen worden. En als mijn grootmoeder wel door deze ondernemer is gecremeerd dan ligt het aan de termijn dat hij zijn administratie moet bewaren of hij de administratie nog moet hebben of niet. Over de toedracht omtrent de crematie van mijn grootmoeder bestaat wat onduidelijkheid omdat e.e.a. niet door de familie (lees: mijn moeder) is geregeld.

Ik heb vervolgens een willekeurige (uitvaart)verzekeraar gebeld en kreeg te horen dat er mogelijk een termijn van 7 jaar in het spel is (en 1997-2004 = 7 jaar). Dat zou betekenen dat de begrafenisondernemer mij onjuist heeft geantwoord (en mogelijk helemaal niet eens de moeite heeft genomen zijn administratie erop na te slaan).

Alles kort en goed: ik vertrouw het antwoord van de begrafenisondernemer dus niet helemaal.

Overigens zal een vordering hieruit (neem ik aan) niet (meer) kunnen voortvloeien omdat (1) zoals u terecht stelt het burgerlijk wetboek een verjaringstermijn noemt (al weet ik niet hoeveel jaar het betreft), en (2) het "stortingsbewijs" vermeldt dat er alleen wordt uitbetaald bij overlijden van de op de "polis" genoemde deelnemer (en dat is mijn grootmoeder, die is overleden in 1997) . Het gaat ook maar om een klein bedrag: de oorspronkelijke storting was 1000 gulden. Het gaat me nu echter er vooral om vast te stellen of ik van de begrafenisondernemer een correct antwoord heb gekregen, d.w.z. kan het inderdaad kloppen dat hij de administratie uit 1997 (en eerder) inderdaad niet meer heeft (niet meer hoeft te hebben)?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb inderdaad wel graag een toelichting op deze vraag. De termijn dat een ondernemer zijn administratie moet bewaren voor de belastingdienst is meen ik 7 jaar (maar het staat me ook bij dat daar pas verandering in is geweest). Voorts lijkt het mij verstandig om rekening te houden met de termijn voor het verjaren van een vordering in het burgerlijke recht, 5 jaar.
Maar om wat voor soort probleem gaat het?

1 oktober 2004

------

Dank voor uw nadere toelichting.
Ik meen dat het mogelijk is dat er nog aanspraak is op een uitkering. Er zijn massa's verzekeringspolissen die (nog) nooit zijn opgevraagd. Ik denk niet dat die automatisch vervallen bij het overlijden van de begunstigde of de 'verzekerde' persoon.
Wat ik echter altijd zeg en dus ook hier moet herhalen is: maar het kan ook afhangen van de voorwaarden van de verzekering of het depositofonds. Ik zou eens heel nauwkeurig de voorwaarden lezen en (vooral) ook de algemene voorwaarden, En als u die niet hebt, die opvragen.
Voorts verwijs ik u naar de Pensioen- en Verzekeringskamer (zie www.pvk.nl) voor tips en trucs over wat de rechten mogelijk nog zijn. Zie ook vragen in de sub-rubriek Verzekeringen. Ik verwacht dat als er een deposito was, dat nog niet is opgevraagd, er nog aanspraken bestaan voor de gezamenlijke erfgenamen.

Een punt is ook nog, dat als sprake is van een depositofonds in stichtingsvorm, deze (natuurlijk) geheel los staat van de bedrijfsadministratie van de begrafenisondernemer. Die stichting heeft een heel eigen verantwoordelijkheid met een eigen regime. Tenzij het geen aparte stichting is. Maar dat soort dingen moet precies uit de stukken blijken. En die hebt u voor uw neus, ik niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >