Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afwijken van keuze begrafenisondernemer in codicil

7 april 2004

Vraag nummer: 3050 (oude nummer: 4201)

Geachte heer,

Onlangs is mijn opa overleden. Hij had een "codicil" geschreven waarin hij e.e.a. heeft opgenomen over hoe hij zijn begrafenis wilde (ook die van zijn vrouw). Nu is zijn begrafenis volgens zijn wil verlopen, alleen zijn wij niet tevreden over de begrafenisondernemer. Oma ligt op dit moment heel slecht, voor haar leven wordt gevreesd.
De begrafenisondernemer die mijn opa aangaf, heeft e.e.a. slordig geregeld terwijl mijn opa altijd zo een "piet precies" was. Kunnen wij bij de eventuele begrafenis van oma kiezen voor een andere begrafenisondernemer? Als hij namelijk wist hoe e.e.a. is verlopen, had hij daar vast niet voor gekozen.

Graag uw advies.

Alvast hartelijk bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker kunt u afwijken van het codicil, als u niet tevreden was over de begrafenisondernemer. De familie kent uw opa/vader het beste, en als u weet dat hij het zo vast niet zou hebben gewild, kunt u gewoon zijn 'echte' wens volgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder