Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stervende in de steek laten (door wijkverpleging)

2 februari 2002

Vraag nummer: 779 (oude nummer: 987)

Mon Apr 17 09:36:40 2000

Mag een wijkverpleging weggaan als iemand op sterven ligt?
De wijkverpleging merkte aan de polslag dat het niet goed was. Zij liet vader de dokter bellen en is zelf daarna weggegaan. Moeder is kort nadat de wijkverpleging wegging gestorven.
Vader was alleen met haar in huis wachtend tot de dokter kwam.
Ondertussen kwam moeder d'r zus; zij heeft samen met vader haar recht gelegd. Na 15 min kwam de dokter pas.
Dit mag toch niet zomaar weggaan als iemand op sterven ligt?
Wat kan je daar tegen doen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of een wijkverpleegkundige mag weggaan als iemand op sterven ligt.

Ik weet het niet. Ik neem aan dat zij op een ronde uw ouders aandeed en hen in deze kritieke situatie aantrof. Zij constateerde blijkbaar dat zij niets kon doen, liet de dokter bellen en vertrok naar het volgende adres waar zij een afspraak had.
Nu zitten, liggen of staan er altijd veel mensen op een wijkverpleegkundige te wachten. Voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen is deze hulp noodzaak. Dat een verpleegkundige die mensen niet wil laten wachten, vind ik op zich begrijpelijk. Maar het is in mijn ogen onverantwoord om in een noodsituatie, waarin iemand op sterven ligt en alleen met de echtgenoot achter blijft, niet ten minste even te wachten tot de dokter arriveert. In gewoon Hollands: 'Dat kun je niet maken'.

Je kunt er nu niets meer aan doen, want het is gebeurd. Het is voor een wijkverpleegkundige niet verboden om te vertrekken, maar het is wel geboden om (even) te blijven. Ik zou als ik u was bij de betreffende organisatie een klacht indienen. Al was het maar om te voorkomen dat in volgende gevallen ook zo gevoelloos gehandeld wordt.

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder