Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overeenkomst laatste verzorging


6 september 2005

Vraag nummer: 3997  (oude nummer: 6398)

Geachte heer van Putten,
mijn vraag aan u is het volgende.
Een bejaardenverzorgingsinstelling te Hoogeveen, is onlangs met een plaatselijke maatschap(Yarden/D.E.L.) een overeenkomst aangegaan voor de laatste verzorging van overledenen in deze zorginstelling.
Deze overeenkomst is men aangegaan zonder eerst hierover de bewoners of familie van de bewoners in te lichten van deze verandering. Deze laatste verzorging werd daarvoor altijd door de zorginstelling zelf gedaan.
Nu zijn er bewoners die lid zijn van een begrafenis vereniging,(deze zijn er nog veel hier in het noorden van het land,) en deze vereniging heeft zelf zijn eigen laatste verzorgers . Ook deze verenigingen zijn niet op de hoogte gebracht van deze overeenkomst, met het gevolg dat , wanneer er iemand komt te overlijden in deze zorginstelling, dat aan de nabestaanden van een overledene wordt gezegd dat de laatste verzorging niet meer door eigen personeel van het verzorgingshuis wordt gedaan, maar er verzorgers van een maatschap komen, en de nabestaanden moeten dan daarvoor een formulier tekenen voor akkoord voor de verzorging.
Zo omzeilt de maatschap de verzorgers van de begrafenisverenigingen, waar de overleden persoon lid van zijn en de familie krijgt een veel duurdere nota voor de laatste verzorging via de maatschap, terwijl bij bepaalde verenigingen de laatste verzorging wordt vergoed in hun vergoedingspakket waar de overledene bij aangesloten is. Kan zo,n overeenkomst tussen de zorginstelling en de maatschap zomaar onderling worden aangegaan, zonder vooraf de betreffende bewoners en betreffende verenigingen hiervan op de hoogte te brengen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik verwijs u naar mijn antwoorden op andere vragen over het gebruik van mortuaria, zoals vraag "Overbrengen van overledenen vanuit een verpleeghuis" in de rubriek Overige onderwerpen en sub-rubriek Vragen van uitvaartondernemers. En zo staan er nog een paar in de sub-rubriek Mortuarium/rouwcentrum.

Wat ik in die antwoorden heb geschreven, geldt hier precies zo. Of de bewoners gebonden zijn aan dit soort afspraken is maar de vraag. Die moeten dan in een contract met de bewoners staan of uit de algemene voorwaarden voortvloeien. En op het moment dat een nabestaande die de uitvaart regelt, zegt dat hij /zij het zo niet wil, als het bejaardenhuis nu wil en regelt, gaat de opdracht van de nabestaande voor.

Enfin, ik heb het elders al eens uitgebreid beschreven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen >

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals bijvoorbeeld over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE