Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten verzorging niet vergoed

27 juni 2005

Vraag nummer: 3863 (oude nummer: 6098)

Ik ben als zelfstandige overledenenverzorger gevraagd door de familie om een overledene te verzorgen. Ikzelf doe geen uitvaarten dus heb na mijn werkzaamheden een uitvaartbedrijf ingeschakeld.
Deze weigeren nu om de kosten van verzorging te vergoeden omdat ze dat ook zelf konden doen. Mijn vraag, hoe is dit op te lossen dat er toch betaald word voor mijn verleende diensten.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp het probleem niet. Als een familielid van de overledene u heeft verzocht om de verzorging uit te voeren, is dit familielid aanspreekbaar voor uw kosten. Dat lijkt mij logisch. Ik zou niet weten waarom het uitvaartbedrijf u zou moeten betalen. Ook niet wanneer dat uitvaartbedrijf een uitvaartverzekeraar is.
Maar waarom maakt u niet vooraf met de familie duidelijke afspraken over de kosten? Ik meen dat het hier aan schort.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder