Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Is er een wettelijk protocol over afleggen?

27 juli 2002

Vraag nummer: 846 (oude nummer: 1171)

Wed Apr 4 17:38:30 2001

Geachte heer Van der Putten,

N.a.v. mijn hbo-v studie kom ik voor een verslag over zorg voor de overledene op de volgende vragen?
Wordt een pacemaker nu wel of niet altijd verwijderd? Is hier wettelijk iets over geregeld?
Bij naslag in de literatuur worden de overledene nog steeds 'opgestopt' maar in de praktijk gebeurd dit niet meer.
Zijn hier landelijke afspraken over?
Is er een richtlijn voor dit protocol of vult een ieder dit op eigen wijze in?

Antwoord:

Thu Apr 5 02:07:42 2001

Geachte heer of mevrouw,

Bij mijn weten wordt een pacemaker bijna altijd verwijderd. Hier is wettelijk niets over geregeld. Het is niet verplicht om een pacemaker te verwijderen. Maar crematoria hebben ze liever niet. Ook begraafplaatsen zitten er niet op te wachten. En ik heb wel eens gehoord dat fabrikanten van pacemakers ze graag terug hebben om te bekijken hoe ze hebben gefunctioneerd, wat gesleten is etc.

Over het wel of niet 'opstoppen' van een overledene zijn bij mijn weten geen landelijke afspraken. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Maar ik neem wel aan dat men van anderen leert en steeds meer handige hulpmiddelen en betere technieken gebruikt.
Er zijn geen wettelijke richtlijnen over het afleggen van een overledene. Ik denk dat grote instituten zoals ziekenhuizen wel protocollen hebben. Van landelijke afspraken hierover is mij niets bekend. Maar ook hier neem ik aan dat men in de praktijk van anderen leert en bijleert.

Zie ook de vraag Wat te doen (wassen; stinken? - verzorging van een overledene)

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder