Zegelwet, artikel 46 lid 1, sub a.


11 maart 2004

Vraag nummer: 2970  (oude nummer: 4114)

Mijn moeder heeft een ongezegelde polis uit 1946, de uitvaart verzekering wil nu maar een bedrag van 227 euro uitkeren, terwijl zij een Volledige Uitvaart in natura op haar polis heeft staan. Ze beroepen zich op bovengenoemde wet. Kan dat zomaar?
Ze werken daar zeer onzorgvuldig, de kopy van de zegelwet werd niet bij gesloten {wel toegezegd}.
Haar polis nummer en afsluitdatum kloppen niet.
Bij voorbaat dank,
T. Berger.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb geen idee wat de Zegelwet inhield en in dit verband betekende. Die wet is al lang afgeschaft, bij mijn weten. Zie vraag 1220 Zegelwet.

Maar als gegevens zoals polisnummer en afsluitdatum niet kloppen, wekt dat de indruk dat men het over een andere polis van een andere persoon heeft.

Vraag bij die verzekeraar waar men een klacht kan indienen en vraagt u dat zelf ook eens na bij de Pensioen en Verzekeringskamer in Apeldoorn (adresgegevens zie www.pvk.nl). Zoals u de zaak beschrijft, zou ik het persoonlijk ook zeer onbevredigend vinden. Ik mag het misschien niet zo zeggen, maar bij de werkwijze van sommige verzekeringen komen soms toch echt associaties op met georganiseerde misdaad.
Zoals bij heel veel zaken valt er van een afstand weinig over te zeggen, als je niet over de preciese polis en poliswaarden beschikt. Maar als men nu niet volstrekt helder kan maken hoe de zaken in elkaar zitten en waarom, dan zou ik, als ik u was, zeker een klacht indienen. Er zijn verschillende Ombudsmannen voor het verzekeringsbedrijf en voor het uitvaartwezen, maar niet iedereen is bevoegd voor elke soort zaak. De PVK moet u verder op het spoor kunnen zetten.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE